Informationssökning via förmedlarföretag

Kunder inom den privata sektorn kan få tjänster som grundar sig på BDSförfrågan-gränssnittet även via förmedlarföretag.

Förmedlarföretag som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljat ramtillstånd, dvs. tillstånd att förmedla BDS-uppgifter, tillhandahåller också informationstjänster som grundar sig på BDSförfrågan-gränssnittet. Dessa förmedlarföretag kallas ramtillståndstagare.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har gett förmedlarföretagen rätt att förmedla uppgifter från befolkningsdatasystemet via enskilda förfrågningar för de ändamål som fastställs i kundens datatillstånd. I ramtillstånden för förmedlarföretag har man kommit överens om ramar för informationsförmedling, varvid man inte separat behöver förhandla om detaljer i datatillståndet från början. Även kunder som utnyttjar förmedlarföretaget ska förbinda sig till de användarvillkor som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fastställt.

Förmedlarföretagen ger sina kunder råd gällande ibruktagningen och tar hand om beställningen av tjänsten åt kunden från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

På listan nedan finns de förmedlarföretag som kan förmedla antingen personuppgifter eller byggnadsuppgifter åt sina kunder. Närmare beskrivningar av den tjänst som förmedlarföretaget erbjuder, den information som förmedlas, uppgifternas användningsändamål och tjänstens pris erhålls av förmedlarföretaget.

 

Finlands invånarantal 5 634 472