Tiedonhaku välittäjäyritysten kautta

Yksityisen sektorin asiakkaat voivat saada VTJkysely-rajapintaan pohjautuvia palveluita myös välittäjäyritysten kautta.

VTJkysely-rajapintaan pohjautuvia tietopalveluita tarjoavat myös välittäjäyritykset, joille Digi- ja väestötietovirasto on myöntänyt raamiluvan eli luvan välittää VTJ-tietoja eteenpäin. Näitä välittäjäyrityksiä kutsutaan raamiluvansaajiksi.

Digi- ja väestötietovirasto on antanut välittäjäyrityksille oikeuden välittää väestötietojärjestelmän tietoja yksittäisien kyselyjen kautta käyttötarkoituksiin, jotka on määritelty asiakkaan tietoluvassa. Välittäjäyritysten raamiluvissa on sovittu puitteet tietojen välitykseen, jolloin tietoluvan kaikista yksityiskohdista ei tarvitse neuvotella erikseen alusta asti. Myös välittäjäyritystä hyödyntävän asiakkaan tulee sitoutua Digi- ja väestötietoviraston määrittelemiin käyttöehtoihin.

Välittäjäyritykset neuvovat asiakkaitaan palvelun käynnistämisessä ja huolehtivat palvelun tilaamisesta asiakkaan puolesta Digi- ja väestötietovirastolta.

Alla olevassa listauksessa on listattu välittäjäyritykset, jotka voivat välittää asiakkailleen joko henkilötietoja tai rakennustietoja. Tarkemman kuvauksen välittäjäyrityksen tarjoamasta palvelusta, välitettävistä tiedoista, tietojen käyttötarkoituksista ja palvelun hinnasta saa välittäjäyritykseltä.

Suomen väkiluku 5 629 543