Avoindata.fi

Avoindata.fi on Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämä ja kehittämä avoimen datan (tiedon) portaali ja datakatalogi. Sen avulla organisaatiot voivat avata ja julkaista avointa tietoa muiden hyödynnettäväksi keskitetysti yhden palvelun avulla. Palvelun käyttö on maksutonta.

Avoindata.fi toimii kansallisena yhteyspisteenä Euroopan dataportaaliin, jonne metatiedot harvestoidaan automaattisesti. Euroopan dataportaalissa kaikki avoin data on kuvattu yhdenmukaisesti käyttäen DCAT-AP -tietomallia, jota avoindata.fi-palvelukin käyttää.

Avoindata.fi-palvelu muodostaa Suomessa saatavilla olevan avoimen datan hakemiston.  Suurin osa palvelusta löytyvistä tietoaineistoista on virastojen, kuntien ja muiden julkisen hallinnon organisaatioiden tuottamia. Myös erilaiset yritykset, yhdistykset sekä yksityishenkilöt voivat tuottaa avointa dataa sekä sitä hyödyntäviä käyttösovelluksia ja jakaa  niitä avoindata.fi-palveluun.

Palvelussa esitetyt tiedot ovat sisällön osalta täysin julkista ja teknisesti avointa dataa, jota voidaan käyttää ja hyödyntää eri tarkoituksiin niin julkisessa hallinnossa kuin yksityisellä sektorilla. Avoindata.fi-palveluun kuvattujen avoimien tietoaineistojen kohderyhmiä ovat muun muassa kansalaiset, yritykset ja viranomaiset. Avaamalla ja jakamalla dataa palvelussa voidaan tukea uusien palveluiden syntymistä, organisaation toiminnan läpinäkyvyyttä sekä tutkimusta.
 

Toimikaa näin

Aloittakaa Avoindata.fi-palvelun käyttöönotto tutustumalla palvelun käyttöohjeisiin.

Jos haluatte julkaista palvelussa organisaationne avointa dataa, nimetkää ylläpitäjä avoindata.fi-palveluun ja rekisteröikää ylläpitäjä palvelun käyttäjäksi. 

Jos organisaationne haluaa hyödyntää palvelusta löytyvää avointa dataa, tutustukaa datan tuottajan ohjeisiin ja toimikaa niiden mukaisesti. Löydätte erilaisia tiedon tuottajia, tietoaineistoja ja rajapintoja avoindata.fi-sivuilta.

Avoindata.fi

Tukimateriaaleja tiedon avaamiseen ja jakamiseen

Linkit asiaan liittyviin lakeihin

Palvelun olemassaolo on säädetty valtiovarainministeriön asetuksessa eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta (607/2016) kohdassa 1 § (avoimen tiedon ja yhteentoimivuuden palvelun tuottaja).