Rotcertifikat G2

Certifikatpolicydokument i enlighet med Rotcertifikat G2.

Om myndighetens namnbyte har stadgats i lagen om Myndigheten för digitalisering och be-folkningsdata (304/2019). Befolkningsregistercentralens namn ändrar 1.1.2020 till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

 

Finlands invånarantal 5 629 720