Katso-tjänstens dataskyddsbeskrivning

Katso-tjänsten var avsedd för organisationer för identifikation och befullmäktigande i e-tjänster. Katso-koden var en kostnadsfri elektronisk identifierare för organisationer.

Katso-tjänsten har upphördts och ersätts med Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter.

Finlands invånarantal 5 629 334