Katso-tjänstens dataskyddsbeskrivning

Katso-tjänsten är avsedd för organisationer för identifikation och befullmäktigande i e-tjänster. Katso-koden är en kostnadsfri elektronisk identifierare för organisationer, en nyckel till e-tjänster. Med Katso-koden kan organisationer använda bland annat Skatteförvaltningens, Folkpensionsanstaltens och Tullens e-tjänster. Katsokoden skapas på Katso-webbplatsen.

Katso-tjänsten upphör under året 2020 och ersätts med Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter.