Mediebank

Bilderna i Mediebanken kan användas i samband med artiklar om vår verksamhet. Bilderna eller logotypen är inte avsedda för kommersiella ändamål. Du kan ladda ner en större fil genom att klicka på bilden.

Bilder på ledningen

Janne Viskari, generaldirektör

Bilden: generaldirektör Janne Viskari.   Bilden: generaldirektör Janne Viskari.   Kuva: pääjohtaja Janne Viskari. Klikkaamalla kuvaa voit ladata suuremman kuvatiedoston.

Janne Viskari är generaldirektör för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Under hans ledning främjar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och hela det finländska samhället och tillhörande e-tjänster, tryggar tillgången på tjänster och erbjuder tjänster för kundernas olika livshändelser. Tidigare verkade han som överdirektör för Befolkningsregistercentralen från och med 2017. Viskari var tidigare ansvarig chef för de digitala tjänsterna vid Befolkningsregistercentralen. Den brittiska webbtjänsten Apolitical valde åren 2018 och 2019 Viskari till en av världens hundra mest inflytelserika personer inom digital förvaltning, och tidningen Tivi valde honom till årets påverkare 2018 och årets digitala ledare inom affärsverksamhet 2019.

Pekka Rehn, överdirektör, avdelningen Kunder

Bilden: överdirektör Pekka Rehn.   Bilden: överdirektör Pekka Rehn.
 

Timo Salovaara, överdirektör, avdelningen Tjänster

Bilden: överdirektör Timo Salovaara.   Bilden: överdirektör Timo Salovaara.
 

Aino Jalonen, överdirektör, avdelningen Processer

Bilden: överdirektör Aino Jalonen
 

Liinu Lehto, kommunikations- och marknadsföringsdirektör

Bilden: kommunikationsdireltör Liinu Lehto 
 


Logotyper

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas och Suomi.fis logotyper går att ladda ner från den här sidan.

Om du behöver logotyper i andra format kan du kontakta dvv.viestinta(at)dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas logotyper

Normala logotyper:

Horisontella logotyper

Tvåspråkiga logotyper (finska-svenska)
Logotyp: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Tvåspråkig logotyp: finska-svenska

Tvåspråkiga logotyper (finska-engelska)
Logotyp: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Tvåspråkig logotyp: finska-engelska

Logotyper på tre språk (finska-svenska-engelska)
Logotyp: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Trespråkig logotyp: finska-svenska-engelska

Logotyper på fyra språk (finska-svenska-engelska-same)

Logotyp: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Logotyp på fyra språk: finska-svenska-engelska-same

Suomi.fi-logotyper

Suomi.fi-flag

Suomi.fi-logotyp, tryckfärdig

Suomi.fi-logotyp, tryckfärdig, negativ

Suomi.fi-logotyp, tryckfärdog, vit

Finlands invånarantal 5 631 813