Mediebank

Bilderna i Mediebanken kan användas i samband med artiklar om vår verksamhet. Bilderna eller logotypen är inte avsedda för kommersiella ändamål. Du kan ladda ner en större fil genom att klicka på bilden.

Bilder på ledningen

Janne Viskari, generaldirektör

Kuva: pääjohtaja Janne Viskari. Klikkaamalla kuvaa voit ladata suuremman kuvatiedoston.  Kuva: pääjohtaja Janne Viskari. Klikkaamalla kuvaa voit ladata suuremman kuvatiedoston.  Kuva: pääjohtaja Janne Viskari. Klikkaamalla kuvaa voit ladata suuremman kuvatiedoston.

Janne Viskari är generaldirektör för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Under hans ledning främjar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och hela det finländska samhället och tillhörande e-tjänster, tryggar tillgången på tjänster och erbjuder tjänster för kundernas olika livshändelser. Tidigare verkade han som överdirektör för Befolkningsregistercentralen från och med 2017. Viskari var tidigare ansvarig chef för de digitala tjänsterna vid Befolkningsregistercentralen. Den brittiska webbtjänsten Apolitical valde åren 2018 och 2019 Viskari till en av världens hundra mest inflytelserika personer inom digital förvaltning, och tidningen Tivi valde honom till årets påverkare 2018 och årets digitala ledare inom affärsverksamhet 2019.

 

Pekka Rehn, överdirektör, avdelningen Kunder

Kuva: ylijohtaja Pekka Rehn. Klikkaamalla kuvaa voit ladata suuremman kuvatiedoston.  Kuva: ylijohtaja Pekka Rehn. Klikkaamalla kuvaa voit ladata suuremman kuvatiedoston.

 

Timo Salovaara, överdirektör, avdelningen Tjänster

Kuva: ylijohtaja Timo Salovaara. Klikkaamalla kuvaa voit ladata suuremman kuvatiedoston.  Kuva: ylijohtaja Timo Salovaara. Klikkaamalla kuvaa voit ladata suuremman kuvatiedoston.

 

Aino Jalonen, överdirektör, avdelningen Processer

 

Liinu Lehto, kommunikations- och marknadsföringsdirektör

 

 

Aino Heikkinen, personaldirektör

Kuva: henkilöstöjohtaja Aino Heikkinen. Klikkaamalla kuvaa voit ladata suuremman kuvatiedoston.  Kuva: henkilöstöjohtaja Aino Heikkinen. Klikkaamalla kuvaa voit ladata suuremman kuvatiedoston.


Logotyper

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas logotyp går att ladda ner från den här sidan.
Om du behöver logotyper i andra format kan du kontakta dvv.viestinta(at)dvv.fi

Normala logotyper:

Horisontella logotyper

Tvåspråkiga logotyper (finska-svenska)

Tvåspråkiga logotyper (finska-engelska)
Digi- ja väestötietoviraston kaksikielinen logo, suomi-englanti

Logotyper på tre språk (finska-svenska-engelska)

Logotyper på fyra språk (finska-svenska-engelska-same)