Hyppää sisältöön

Digitiekartta kerää yli 40 kuntaa työstämään digikehittämisen keinoja ja yhteistyöverkostoa

Julkaisuajankohta 18.10.2022 10.06
Tiedote

Kuntien digitiekartta –yhteistyön projekti kerää yli 40 kuntaa työstämään yhdessä konkreettisia toimenpiteitä, joilla edistetään pääsyä julkisten palvelujen kansallisiin digitalisaation tavoitteisiin.

Kuntien digitiekartta -projektissa mietitään keinoja työn alla olevan Suomen digikompassin julkisiin palveluihin liittyviin tavoitteisiin yhdessä kuntien kanssa, erilaisten kuntien lähtökohdista. Projektin tavoitteena on tuottaa keskustelunaloitus ja ensimmäinen versio kuntien digitiekartasta kuluvan syksyn aikana.

Ministeriöiden ja sidosryhmien välistä yhteistyötä vahvistava Digitoimisto viimeistelee parhaillaan Suomen digikompassia ja selontekoa, joka on vuoteen 2030 tähtäävä strateginen, kansallisen tason etenemissuunnitelma, joka määrittelee tavoitteet teknologian hyödyntämiselle hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisessä.

Julkisten palvelujen kansalliset digitavoitteet liittyvät erityisesti ihmiskeskeisen ja kestävän julkishallinnon luomiseen, yhteentoimiviin julkisiin palveluihin sekä kokonaisturvallisiin digitaalisiin palveluihin.

Yhteisen ymmärryksen ja näkemyksen muodostaminen Kuntien digitiekartta -työskentelyssä on tärkeää, sillä kunnissa tehdään jo paljon kehitystyötä omien tai paikallisten digistrategioiden ja digitiekarttojen parissa. Jo aloitettu työ ja kokemusten jakaminen on olennainen perusta Digitiekartta-työlle. Yhteiskehittäminen myös parantaa sitoutumista digikompassin tavoitteiden saavuttamiseen ja kuntien digitiekartalla kuvattuihin tehtäviin.

Projektin aikana kuntia kannustetaan jakamaan kokemuksia ja oppeja digikehittämisestä, sillä kehitystyössä toistuvat usein samankaltaiset haasteet ja niiden ratkaisemista voidaan vauhdittaa yhteistyön avulla. Tämän lisäksi Kuntien digitiekartta -projektin tavoitteena on rakentaa kuntien välistä yhteistyöverkostoa.

Yhteiskehittämistä ja verkostokokeilua 

Tiekarttaa työstetään yhteiskehittämisen menetelmin työpajasarjassa syksyn aikana. Digitiekartan kehittymistä voi seurata ja kommentoida avoimella virtuaalisella valkotaululla.

Digitiekartan yhteisessä työskentelyssä on tunnistettu kuntien välisen yhteistyön syventäminen yhdeksi merkittäväksi kehityskohteeksi. Projektissa onkin jo meneillään verkostokokeilu. Työhön osallistuvat kunnat ja kaikki työskentelystä kiinnostuneet voivat käydä keskustelua Linkedin-ryhmässä. Kaikki kuntien ja julkisten organisaatioiden digikehityksen ammattilaiset ja siitä kiinnostuneet ovat tervetulleita ryhmään.

Vaikka projekti on jo täydessä vauhdissa, työhön on mahdollista osallistua kommentoimalla ja keskustelemalla koko syksyn ajan. Asiantuntijatuen päätöstilaisuus järjestetään 15.12.2022, jossa esitellään myös Kuntien digitiekartan ensimmäinen versio ja keskustelunaloitus.

Ilmoittaudu päätöstilaisuuteen 

"Tarjoamme tässä työssä kunnille myös yhteistyökumppanin ja aktiivisen kehittäjän roolia pelkän kansallisen tason strategian toteuttajan tilalle" kertoo Kuntien digitiekartan yhteiskehittämisen prosessista vastaava Piritta Hannonen DVV:n asiantuntijatuen tiimistä.

Kuntien digitiekartta-projekti on osa valtiovarainministeriön Digitalisaation edistämisen ohjelman rahoittamaa ja Digi- ja väestötietoviraston toteuttamaa Asiantuntijatukea. Projektia toteutetaan yhteistyössä kuntien, valtiovarainministeriön, DVV:n ja Kuntaliiton kanssa syksyn 2022 aikana.

Lisätietoja

Lisätiedot

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle