Hyppää sisältöön

Digiohjelman asiantuntijatuen 2022 projektit on valittu

Julkaisuajankohta 6.6.2022 9.27

Projektit Digitalisaation edistämisen ohjelman asiantuntijatuelle vuonna 2022 on valittu.

Elokuussa 2022 alkavissa asiantuntijatuen projekteissa ovat mukana:

  • Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA): Asukaslähtöistä ohjeistusta asumisoikeusasumiseen 
  • Aluehallintovirasto (AVI): Digipalvelun käyttöaste nousuun  
  • Lahden kaupunki: Asiakastiedolla vaikuttavuutta  
  • Ruokavirasto: Eksyksissä ekstranetissä 
  • Porvoon kaupunki: Suomi.fi-asiointivaltuudet hallintaan

Jokainen projekti ratkoo haasteita yhdessä kumppaniorganisaation tai -organisaatioiden kanssa.

Projektien aikana viestitään tuloksista ja yhteistyön hyvistä käytännöistä, jotta ne ovat avoimesti kaikkien hyödynnettävissä. Tuoreinta tietoa saat seuraamalla Twitterissä ja LinkedInissä aihetunnisteita #digiohjelma ja #Asiantuntijatuki.

Osallistava valintavaihe

Asiantuntijatuen toiminnan ytimessä on ihmiskeskeisyys: kohderyhmäymmärrys ja yhteissuunnittelun menetelmät.

Ihmiskeskeisiä kehittämisen tapoja hyödynnettiin jo asiantuntijatuen hakuvaiheessa keväällä 2022. Hakijaorganisaatiot osallistuivat valintatyöpajoihin, joissa tarkennettiin haasteita ja arvioitiin haasteiden ratkaisemisen mahdollisia vaikutuksia yhdessä hakijaorganisaatioiden ja niiden kumppaneiden kanssa. Projektivalinnat tehtiin hakemusten ja valintatyöpajojen perusteella.

Osa Digitalisaation edistämisen ohjelmaa

Asiantuntijatuki on osa hallituksen Digitalisaation edistämisen ohjelmaa, jonka tavoitteena on tuoda julkiset palvelut kansalaisten ja yritysten saataville digitaalisina vuoteen 2023 mennessä.

Tavoitteena on auttaa organisaatioita tunnistamaan digitalisaation erilaisia mahdollisuuksia ja hyötyjä. Projekteissa hyödynnetään asiakasymmärrystä ja yhteissuunnittelua olemassa olevien tai kehitteillä olevien digipalvelujen kehittämisessä.


Mikä asiantuntijatuki?

  • Asiantuntijatuki tarjoaa julkisten organisaatioiden käyttöön määräajaksi maksutonta asiantuntijaosaamista digitaalisten palvelujen kehittämiseen.
  • Asiantuntijat voivat olla esimerkiksi palvelumuotoilijoita, muutosjohtamisen asiantuntijoita tai käytettävyysosaajia.
  • Vuonna 2021 pilotoidun asiantuntijatuen ensimmäisessä vaiheessa olivat mukana Oikeusrekisterikeskus, Ruokavirasto, Sipoon kunta sekä Kymenlaakson kaupungit ja kauppakamari.
  • Pilottivaiheesta saatujen kokemusten ja tulosten pohjalta valtiovarainministeriö päätti toiminnan jatkosta tammikuussa 2022.
  • Digiohjelman asiantuntijatukea toteuttavat yhdessä valtiovarainministeriö ja Digi- ja väestötietovirasto.
Hankkeet Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle