Hyppää sisältöön

Eurooppalaisen identiteettilompakon kehittäminen etenee: viitearkkitehtuurin ensimmäinen versio on julkaistu

Julkaisuajankohta 10.2.2023 15.02
Tiedote

Digitaalinen henkilöllisyys kehittyy Euroopassa. Euroopan parlamentissa on valmisteilla eIDAS-asetus, joka mahdollistaa eurooppalaisten identiteettilompakoiden toteuttamisen. Identiteettilompakon avulla olisi mahdollista osoittaa turvallisesti ja luotettavasti henkilöllisyys ja myös muita tietoja, kuten tieto suoritetusta tutkinnosta, hankitusta ammattipätevyydestä tai voimassaolevasta ajo-oikeudesta. Eurooppalainen identiteettilompakko toimisi koko EU-alueella.

Ratkaisua kehitetään samanaikaisesti sekä lainsäädännön, että teknisen toteutuksen osalta. Euroopan komissio on nyt julkaissut ensimmäisen version ratkaisun viitearkkitehtuurista. Viitearkkitehtuuri on luettavissa komission verkkosivuilla.

Viitearkkitehtuuridokumentin ensimmäinen julkaistava versio sisältää osa-alueet, jotka on määritelty riittävän pitkälle. Sitä on tarkoitus hyödyntää komission referenssitoteutuksessa sekä piloteissa. Viitearkkitehtuurin sisältö:

  • lompakkoekosysteemin roolit
  • lompakon elinkaari
  • henkilötietoattribuuttien (PID) ja muiden elektronisten attribuuttitodistusten (QEAA, EAA) vaatimukset
  • tiedonvaihtotavat lompakon erilaisissa käyttötilanteissa
  • konfigurointia koskevat vaatimukset
  • sertifiointiprosessin alustava kuvaus

Viitearkkitehtuurin sisältö on rajallinen ja vaativimpien toiminnallisuuksien kuvaukset täydentyvät myöhemmin. Viitearkkitehtuuria päivitetään parin kuukauden välein teknisestä työryhmästä, komission referenssitoteutuksesta ja EU-piloteista saatavan palautteen perusteella. 

Digi- ja väestötietovirasto järjestää eIDAS Toolbox -webinaarin 17.2., jossa viitearkkitehtuuri käydään läpi. Webinaari on kaikille avoin, mutta edellyttää ilmoittautumista etukäteen. Ilmoittaudu webinaariin.

Suomi osallistuu aktiivisesti tekniseen määrittelyyn ja säädösvalmisteluun

Eurooppalaisen lompakkosovelluksen kehittäminen perustuu komission kesäkuussa 2021 antamaan lainsäädäntöehdotukseen, jolla muutetaan EU:n niin kutsuttua eIDAS-asetusta. eIDAS-asetuksessa säädetään henkilöiden tunnistamisesta valtioiden rajat ylittävässä asioinnissa sekä sähköisen asioinnin luottamuspalveluista. Lainsäädäntömuutoksen myötä asetuksessa säädettäisiin jatkossa myös eurooppalaisista lompakkosovelluksista.      

Eurooppalaisen digitaalisen identiteettilompakon kokonaisuuden valmistelusta Suomessa vastaa valtiovarainministeriö ja se on asettanut valmistelua varten eurooppalaisen digitaalisen identiteetin valmistelun kansallisen koordinaatioryhmän. 

Komissio on asettanut teknisessä määrittelystä vastaavan ryhmän, jossa on edustajat Digi- ja väestötietovirastosta sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. Lisäksi Suomella on kattavasti edustajia mukana lompakon käyttötapauksia valmistelevissa käyttötapausryhmissä. 

Digi- ja väestötietovirasto koordinoi uudistuksen tekniseen määrittelyyn liittyvää kansallista yhteistyötä. Tavoitteena on, että Suomessa toimijat ovat tietoisia työn etenemisestä EU-tasolla ja, että Suomen näkemys välittyy ja tulee huomioiduksi. Digi- ja väestötietovirasto järjestää kahden viikon välein avoimia webinaareja eurooppalaisen identiteettilompakon tekniseen määrittelytyöhön liittyen. 

Suomi on myös hakenut rahoitusta eurooppalaisen identiteettilompakon pilotointiin yhdessä muiden maiden kanssa.

Tavoitteena yhteentoimivuus kansallisen ratkaisun kanssa

Samaan aikaan käynnissä on kansallinen digitaalisen henkilöllisyyden uudistus, jossa Digi- ja väestötietovirasto kehittää kehittää yhdessä Poliisihallituksen kanssa digitaalisen henkilöllisyystodistuksen, ulkomaalaisten tunnistusvälineen sekä tunnuslukulaitteen. Tavoitteena on, että kansallinen ratkaisu on yhteentoimiva eurooppalaisten määritysten kanssa.

Lue lisää digitaalisen henkilöllisyyden uudistuksesta.


Eduskunta ei ehdi käsitellä digitaalisen henkilöllisyyden uudistusta mahdollistavia lakiesityksiä ennen istuntokauden loppua. Eurooppalaisen digitaalisen identiteettilompakon valmistelu jatkuu. Lue lisää tiedotteestamme.

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle digihenkilöllisyys digitaalinen henkilöllisyys