Hoppa till innehåll

Utvecklingen av den europeiska identitetsplånboken framskrider: den första versionen av referensarkitekturen har publicerats

Utgivningsdatum 10.2.2023 15.02
Pressmeddelande

Den digitala identiteten utvecklas i Europa. Europaparlamentet bereder en eIDAS-förordning som gör det möjligt att genomföra europeiska identitetsplånböcker. Med identitetsplånboken är det möjligt att på ett säkert och tillförlitligt sätt styrka identiteten och även andra uppgifter, såsom information om avlagd examen, förvärvad yrkeskvalifikation eller gällande körrätt. Den europeiska identitetsplånboken skulle fungera inom hela EU-området.

Lösningen utvecklas samtidigt för både lagstiftningen och det tekniska genomförandet. Europeiska kommissionen har publicerat den första versionen för lösningens referensarkitektur. Du kan läsa om referensarkitekturen på kommissionens webbplats.

Den första versionen av referensarkitekturdokumentet som ska publiceras innehåller delområden som definierats i tillräckligt stor utsträckning. Avsikten är att de ska utnyttjas i kommissionens referensgenomförande och i pilotprojektet. Referensarkitekturens innehåll:

  • plånboksekosystemets roller

  • plånbokens livscykel

  • krav på identitetsattribut (PID) och andra elektroniska intyg över attribut (QEAA, EAA)

  • informationsutbyte vid användning av plånboken i olika situationer

  • konfigurationskrav

  • preliminär beskrivning av certifieringsprocessen

Innehållet i referensarkitekturen är begränsat och beskrivningarna av de mest krävande funktionerna kompletteras senare. Referensarkitekturen uppdateras med ett par månaders mellanrum utifrån responsen från den tekniska arbetsgruppen, kommissionens referensgenomförande och EU-pilotprojekten. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar webbinariet eIDAS Toolbox den 17 februari, där vi går igenom referensarkitekturen. Webbinariet är öppet för alla, men förutsätter förhandsanmälan. Anmäl dig till webbinariet.

Finland deltar aktivt i den tekniska definitionen och lagberedningen

Utvecklingen av den europeiska plånboksapplikationen grundar sig på kommissionens lagstiftningsförslag från juni 2021 som skulle ändra EU:s så kallade eIDAS-förordning. I eIDAS-förordningen bestäms identifiering av personer vid gränsöverskridande ärendehantering samt betrodda tjänster för e-tjänster. I och med lagändringen ska förordningen i fortsättningen även innehålla bestämmelser om europeiska plånboksapplikationer.      

I Finland ansvarar finansministeriet för beredningen av helheten europeisk digital identitetsplånbok och har tillsatt en nationell samordningsgrupp för beredningen av den europeiska digitala identiteten. 

Kommissionen har tillsatt en grupp som ansvarar för den tekniska definitionen med representanter för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt Transport- och kommunikationsverket Traficom. Dessutom är Finland omfattande representerat i de användningsfallsgrupper som bereder plånbokens användningsfall. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata koordinerar det nationella samarbetet i anslutning till reformens tekniska specifikation. Målet är att aktörerna i Finland är medvetna om hur arbetet framskrider på EU-nivå och att Finlands syn förmedlas och beaktas. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar varannan vecka öppna webbinarier om den tekniska definitionen av europeisk identitetsplånbok. 

Finland har också ansökt om finansiering för pilotförsök med en europeisk identitetsplånbok tillsammans med andra länder.

Målet är driftskompabilitet med den nationella lösningen 

Samtidigt pågår en nationell reform av den digitala identiteten, där Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillsammans med Polisstyrelsen utvecklar ett digitalt identitetsbevis, ett identifieringsverktyg för utlänningar samt en kodläsare. Målet är att den nationella lösningen ska vara kompatibel med de europeiska bestämningarna.

Läs mer om förnyelsen av den digitala identiteten.


Lagförslag som möjliggör en reform av den digitala identiteten hinner inte behandlas i riksdagen före sessionsperiodens slut. Beredningen av den europeiska digitala identitetsplånboken fortsätter. Läs pressmeddelandet.

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle digihenkilöllisyys digital identitet