Hyppää sisältöön

Euroopan parlamentin päätös eIDAS-asetuksen uudistuksesta edistää eurooppalaisten digitaalisten lompakoiden toteutumista

Julkaisuajankohta 11.3.2024 9.54
Tiedote

Euroopan parlamentti äänesti 29.2.2024 eIDAS-asetuksen uudistuksesta, joka velvoittaa EU-maat kehittämään digitaalisen henkilöllisyyden ratkaisuja. Yhteisenä tavoitteena ovat turvalliset ja kaikkien käytettävissä olevat digitaaliset palvelut. eIDAS-asetuksen uudistuksen rinnalla etenevät myös EU-säädökset digitaalisesta ajokortista ja verkkomaksamisen uudistuksista, jotka lisäävät digitaalisten lompakoiden kysyntää Euroopassa.

EIDAS-lainsäädännön uudistuksen voimaantulon jälkeen Euroopan komissiolla on puoli vuotta aikaa valmistella tarkemmat täytäntöönpanoasetukset. Niissä vahvistetaan lompakkoa ja varmentamista koskevat tekniset määritykset. Näiden asetusten hyväksymisen jälkeen EU-jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa julkaista lompakkosovellukset kansalaisten käyttöön.

Lompakot noudattavat yhteisiä standardeja

Uusi lainsäädäntö ja siihen liittyvien palvelujen tarkemmat kuvaukset julkaistaan hieman myöhemmin. Eurooppalaisen digitaalisen lompakon viitearkkitehtuurin uusin versio ja esimerkkisovellus julkaistiin tällä viikolla. Näiden pohjalta lompakoiden tekninen toteutus voi käynnistyä kaikissa EU-maissa siten, että ne kaikki noudattavat yhteisiä standardeja ja teknisiä määrittelyjä.

Eurooppalaisten digitaalisten lompakoiden on tarkoitus toimia mobiilisovelluksina. Niiden avulla kansalaiset voivat vaivatta hallita ja käyttää omia tietojaan arjen eri tilanteissa. Digitaalista lompakkoa voi käyttää sekä sähköisessä asioinnissa että käyntiasioinnissa. Lompakon käyttäjä päättää aina itse, mitä tietoja luovuttaa. Digitaalisten lompakoiden käyttäminen on EU-kansalaisille maksutonta ja vapaaehtoista. 

– Lainsäädännön ja kansallisten hanketoteutusten myötä myös suomalaisten käyttöön syntyy digitaalinen lompakko, jota voi käyttää sujuvaan asiointiin koko EU-alueella sekä julkisten että yksityisten tahojen kanssa. Lompakolla voi tunnistautua, allekirjoittaa ja siihen voi tallentaa todistuksia ja lupia. Lompakosta on tehtävä turvallinen ja helppokäyttöinen, kertoo ylijohtaja Pekka Rehn Digi- ja väestötietovirastosta.

Lompakoiden pilotointi varmistaa niiden käyttökelpoisuuden

Digi- ja väestötietovirasto on yhdessä suomalaisten ja eurooppalaisten organisaatioiden kanssa osallistunut keväästä 2023 alkaen aktiivisesti eurooppalaisen digitaalisen identiteettilompakon valmisteluun. 

Asetuksen valmistelun rinnalla aloitettiin viime vuonna myös eurooppalaisen digitaalisen identiteettilompakon käyttötapausten pilotointi. Pilotoinnilla varmistetaan, että lompakot sopivat heti valmistuttuaan erilaisiin käyttötapauksiin. Käyttötapauksista kokeilussa ovat Suomessa esimerkiksi mobiiliajokortti, digitaaliset opintotodistukset, sähköinen tunnistautuminen viranomaispalveluihin ja henkilötietojen osoittaminen. Käyttötapausten pilotointia varten Digi- ja väestötietovirasto on toteuttanut lompakon esimerkkisovelluksen, jota pilotointiin osallistuvat tahot hyödyntävät.

Digi- ja väestötietovirasto on mukana kolmessa eurooppalaisessa konsortiossa, joissa pilotointia tehdään: Potential, EWC ja DC4EU. Pilotoitaviin käyttötapauksiin voi tutustua tarkemmin dvv.fi-sivustolla.

Lisätiedot:
ylijohtaja Pekka Rehn, [email protected], puh. 0295 535 046
 
Eurooppalaisen digitaalisen identiteettilompakon pilotointi on Euroopan unionin osarahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain viestin julkaisijan näkemyksiä, eivätkä ne välttämättä vastaa unionin tai rahoituksen myöntävän viranomaisen näkemyksiä. Euroopan unionin tai rahoituksen myöntävän viranomaisen ei voida katsoa olevan niistä vastuussa.

digihenkilöllisyys digitaalinen henkilöllisyys