Hoppa till innehåll

Europaparlamentets beslut om reform av eIDAS-förordning främjar förverkligandet av europeiska digitala plånböcker

Utgivningsdatum 11.3.2024 9.54
Pressmeddelande

Den 29 februari 2024 röstade Europaparlamentet om en reform av eIDAS-förordningen som förpliktar EU-länderna att utveckla lösningar för digital identitet. Det gemensamma målet är säkra digitala tjänster som är tillgängliga för alla. Parallellt med reformen av eIDAS-förordningen framskrider också EU-bestämmelserna om digitala körkort och förnyelser av nätbetalningar som ökar efterfrågan på digitala plånböcker i Europa.

Efter att reformen av eIDAS-lagstiftningen trätt i kraft har Europeiska kommissionen sex månader på sig att bereda noggrannare genomförandeförordningar. I dessa fastställer man de tekniska föreskrifterna för plånboken och certifieringen. Efter att man har antagit dessa förordningar har EU-medlemsländerna två år på sig att publicera plånboksapplikationer för medborgarnas bruk.

Plånböckerna följer gemensamma standarder

Den nya lagstiftningen och närmare beskrivningar av tjänsterna i anslutning till den publicerar man något senare. Den senaste versionen av referensarkitekturen för den europeiska digitala plånboken och en exempelapplikation publicerades den här veckan. Utifrån dessa kan det tekniska genomförandet av plånböckerna inledas i alla EU-länder så att de alla följer gemensamma standarder och tekniska definitioner.

De europeiska digitala plånböckerna ska fungera som mobilapplikationer. Med hjälp av dem kan medborgarna enkelt hantera och använda sina egna uppgifter i vardagens olika situationer. Den digitala plånboken kan man använda både vid elektronisk ärendehantering och vid besök. Plånbokens användare bestämmer själv vilka uppgifter som man lämnar ut. Det är gratis och frivilligt för EU-medborgare att använda digitala plånböcker. 

– I och med lagstiftningen och de nationella projekten skapar man också en digital plånbok för finländarna. Plånboken kan man använda för att smidigt sköta ärenden i hela EU-området både med offentliga och privata aktörer. Med plånboken kan man identifiera sig, underteckna och spara intyg och tillstånd. Plånboken måste göras säker och lätt att använda, berättar överdirektör Pekka Rehn vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV).

Pilottestning av plånböckerna säkerställer deras användbarhet

DVV har sedan våren 2023 tillsammans med finländska och europeiska organisationer aktivt deltagit i beredningen av den europeiska digitala identitetsplånboken. 

Vid sidan av beredningen av förordningen inledde man i fjol också ett pilotprojekt för användning av den europeiska digitala identitetsplånboken. Pilotprojektet säkerställer att plånböckerna, genast när de är klara, lämpar sig för olika användningsändamål. I Finland testar man i användningssyfte till exempel digitala körkort, digitala studieintyg, elektronisk identifiering i myndighetstjänster och angivande av personuppgifter. För pilotprojektet med användningsändamålen har DVV skapat en exempelapplikation för plånboken som de aktörer som deltar i pilotprojektet utnyttjar.

DVV deltar i tre europeiska konsortier där man genomför pilotprojekt: Potential, EWC och DC4EU. Mer information om användningsändamålen, som man pilottestar, finns på webbplatsen.

Tilläggsuppgifter:
överdirektör Pekka Rehn, [email protected], tfn 0295 535 046

Pilottestningen av en europeisk digital identitetsplånbok är delfinansierad av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som man framför är dock endast synpunkter från den som publicerar meddelandet och motsvarar inte nödvändigtvis unionens eller den beviljande myndighetens åsikter. Europeiska unionen eller den myndighet som beviljar finansieringen kan inte anses vara ansvariga för dem.

 

digihenkilöllisyys digital identitet