Hyppää sisältöön

Digitaalisen henkilöllisyyden uudet ratkaisut parantavat mahdollisuuksia hyödyntää Suomi.fi-palveluita

Julkaisuajankohta 1.4.2022 9.53
Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto kehittää uusia digitaalisen henkilöllisyyden ratkaisuja yhdessä Poliisin kanssa osana valtiovarainministeriön hanketta. Uudet ratkaisut parantavat mahdollisuuksia hyödyntää Suomi.fi-palveluja erityisesti ulkomaalaisten asiointiin liittyen.

Kehitystyön tuloksena valmistuu mobiilisovelluksessa toimiva digitaalinen henkilöllisyystodistus sekä ratkaisu, joka mahdollistaa entistä paremmin ulkomaalaisten luotettavan tunnistamisen. Lisäksi henkilöille, jotka eivät käytä mobiililaitetta, tuotetaan vaihtoehtoinen tunnistusratkaisu mahdollistamaan asiointi julkishallinnon sähköisissä palveluissa. Tuotokset on tarkoitus julkaista vuoden 2023 alussa.

Digitaalisen henkilöllisyyden uudet ratkaisut pähkinänkuoressa

Kehityskokonaisuuteen liittyvä hallituksen esitys lainsäädäntömuutoksista on lausuttavana 8.4.2022 asti. Alla tuotokset esiteltynä siten kuin ne kuvataan esityksessä. 

Digitaalinen henkilöllisyystodistus

Digitaalista henkilöllisyystodistusta käytetään mobiilisovelluksen avulla. Digitaalisen henkilöllisyystodistuksen voivat ottaa käyttöön henkilöt, joilla on voimassa oleva suomalainen passi tai henkilökortti. Digitaalisen henkilöllisyystodistuksen myöntää Poliisi ja se on passiin ja henkilökorttiin rinnastettava tunnistusasiakirja. 

Digitaalista henkilöllisyystodistusta voi käyttää sekä sähköisessä että käyntiasioinnissa. Jatkossa on siis mahdollista osoittaa henkilöllisyys esimerkiksi postipakettia noudettaessa mobiilisovelluksen avulla. Käyttäjä saa henkilötiedot viranomaisen vahvistamana omaan käyttöönsä ja voi itse päättää, missä ja milloin niitä käyttää. 

Ratkaisu on sekä yksityisen, että julkisen sektorin käytettävissä. Se tarjotaan myös Suomi.fi-tunnistuksen kautta vastaavilla rajapinnoilla kuin muut tunnistusratkaisut nykyisin. 

Ulkomaalaisen asiointiväline

Ulkomaalaisen asiointivälineen voivat saada käyttöönsä henkilöt, joilla on asiointitarve Suomessa. Välineen myöntää DVV. Käytännössä hyödyntäjiä voivat olla esimerkiksi Suomeen muuttoa työn tai opiskelun takia suunnittelevat tai ulkomaalaiset, joilla on yritystoimintaa Suomessa. Henkilö rekisteröidään väestötietojärjestelmään ja tämä voidaan tehdä etänä, itsepalveluna. Henkilö saa henkilötunnuksen, joka säilyy muuttumattomana, vaikka hän myöhemmin muuttaisi Suomeen. Ulkomaalaisen asiointiväline on käytettävissä vain sähköisessä asioinnissa. Sen toimintaperiaate on sama kuin digitaalisessa henkilöllisyystodistuksessa: käyttäjä on keskiössä ja päättää, mitä tietoja käyttää ja kenelle niitä jakaa. 

Myös ulkomaalaisille tarjottava ratkaisu on sekä yksityisen, että julkisen sektorin käytettävissä. Se tarjotaan Suomi.fi-tunnistuksen kautta yhtenä tunnistusratkaisuna muiden rinnalla ja hyödyntävä organisaatio päättää, hyväksyykö palvelussaan sen käyttämisen. 

Vaihtoehtoinen tunnistusväline

Jos henkilö ei halua tai voi käyttää mobiilisovellusta, hän voi ottaa käyttöön julkisen hallinnon sähköisiin palveluihin tarkoitetun vaihtoehtoisen tunnistusvälineen, jonka myöntää DVV. Käytännössä väline voi olla esimerkiksi vastaava tunnuslukulaite, jollaisia pankit tarjoavat asiakkailleen. Ratkaisu tarjotaan hyödyntäville palveluille Suomi.fi-tunnistuksen avulla. 

Uudistuksen vaikutus Suomi.fi-palveluihin

Digitaalisen henkilöllisyyden uudistuksella on merkittävä vaikutus myös Suomi.fi-palveluihin: Tunnistukseen ja Valtuuksiin. Uudet toiminnallisuudet liittyvät erityisesti ulkomaalaisiin asiakkaisiin. Myös muiden asiointimahdollisuudet paranevat, kun tunnistautumisen ratkaisut ovat kaikkien saatavilla.  

Suomi.fi-tunnistuksessa digitaalinen henkilöllisyystodistus, ulkomaalaisen asiointiväline ja vaihtoehtoinen tunnistusväline ovat uusia tapoja tunnistaa asiakas. Toiminnot lanseerataan heti, kun uudet ratkaisut ovat asiakkaiden käytettävissä. Ratkaisut ovat testattavissa jo syksyllä 2022. Rajapinnat säilyvät teknisesti samoina, mutta ulkomaalaisen asioinnin mahdollistaminen uudella asiointivälineellä edellyttää muutoksia asiointipalveluun.

Valtuudet-palvelussa ulkomaalaisen tunnistusvälineen myötä valtuuksia voidaan jatkossa antaa laajemmin ulkomaalaisille ja ulkomaalaiset voivat toimia valtuutettuna entistä laajemmin. 

Sekä Tunnistuksessa että Valtuudet-palvelussa ulkomaalaisten tunnistamiseen ja asiointiin tarkoitettu Finnish Authenticator -palvelu korvataan ulkomaalaisen asiointivälineellä, ja sen kaikkien hyödyntäjien on varauduttava muutoksiin vuoden 2023 aikana. Valtuudet-palvelussa aloitettu erilliset suunnittelutyöt, jotta Finnish Authenticator -palvelua käyttäneet saadaan jatkamaan Valtuudet-palvelun käyttöä siten, että valtuuksiin perustuvat asioinnit voivat jatkua katkeamattomina.

Kohti eurooppalaista digitaalista lompakkoa

Digitaalisen henkilöllisyyden uudistamiseen liittyy Euroopan komission kesällä 2021 julkaisema ehdotus eurooppalaisesta identiteettilompakosta. Toteutuessaan ehdotus mahdollistaa erilaisten vahvistettujen tietojen hyödyntämisen digitaalisesti ja rajat ylittävästi. Digi- ja väestötietovirasto kehittää digitaalisen henkilöllisyyden ratkaisuja siten, että ne ovat yhteentoimivia tulevan eurooppalaisen digitaalisen identiteettilompakon kanssa ja toimivat sen pohjana Suomen toteutuksessa.

Tulevaisuudessa ratkaisun avulla voi siis olla mahdollista osoittaa esimerkiksi ajolupa ja muita lupatietoja, tutkintotietoja tai esimerkiksi tieto siitä, että on opiskelija tai eläkeläinen.

Lisätietoa digitaalisen henkilöllisyyden ratkaisuista ja niiden testausmahdollisuuksista saat lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Lisätietoa digitaalisen henkilöllisyyden uudistuksesta >>

 


Eduskunta ei ehdi käsitellä digitaalisen henkilöllisyyden uudistusta mahdollistavia lakiesityksiä ennen istuntokauden loppua. Eurooppalaisen digitaalisen identiteettilompakon valmistelu jatkuu. Lue lisää tiedotteestamme.

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle digihenkilöllisyys