Hoppa till innehåll

Nya lösningar för digital identitet förbättrar möjligheterna att utnyttja Suomi.fi-tjänsterna

Utgivningsdatum 1.4.2022 9.53 | Publicerad på svenska 5.4.2022 kl. 13.46
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar nya lösningar för digital identitet tillsammans med polisen, som en del av finansministeriets projekt. De nya lösningarna förbättrar möjligheterna att utnyttja Suomi.fi-tjänsterna särskilt när det gäller uträttande av ärenden för utlänningar.

Som ett resultat av utvecklingsarbetet färdigställs ett digitalt identitetsbevis som fungerar i en mobilapplikation samt en lösning som gör det möjligt att bättre än tidigare identifiera utlänningar på ett tillförlitligt sätt. För personer som inte använder en mobil enhet produceras dessutom en alternativ identifieringslösning som gör det möjligt att uträtta ärenden i den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster. Avsikten är att resultaten ska publiceras i början av 2023.

De nya lösningarna för digital identitet i ett nötskal

Regeringens proposition om lagstiftningsändringar i anslutning till utvecklingshelheten är på remiss fram till 8.4.2022. Nedan presenteras resultaten så som de beskrivs i propositionen.

Digitalt identitetsbevis

Det digitala identitetsbeviset används med hjälp av en mobilapplikation. Det digitala identitetsbeviset kan tas i bruk av personer som har ett giltigt finskt pass eller identitetskort. Det digitala identitetsbeviset utfärdas av polisen och det är en identitetshandling som kan jämställas med pass och identitetskort. 

Det digitala identitetsbeviset kan användas både vid elektronisk ärendehantering och vid besök. I fortsättningen är det alltså möjligt att styrka identiteten med hjälp av en mobilapplikation till exempel när man hämtar ett postpaket. Användaren får personuppgifterna bekräftade av myndigheten för eget bruk och kan själv bestämma var och när de ska användas. 

Lösningen är tillgänglig för både den privata och den offentliga sektorn. Den erbjuds också via Suomi.fi-identifikation på motsvarande gränssnitt som de övriga identifieringslösningarna för närvarande. 

E-tjänstverktyg för utlänningar

Personer som behöver uträtta ärenden i Finland kan få tillgång till ett e-tjänstverktyg för utlänningar. Verktyget beviljas av MDB. I praktiken kan utnyttjarna vara till exempel personer som planerar att flytta till Finland på grund av arbete eller studier eller utlänningar som har företagsverksamhet i Finland. Personen registreras i befolkningsdatasystemet och detta kan göras på distans, som självbetjäning. Personen får en personbeteckning som förblir oförändrad även om hen senare flyttar till Finland. E-tjänstverktyget för utlänningar är endast tillgängligt i den elektroniska ärendehanteringen. Dess funktionsprincip är densamma som i det digitala identitetsbeviset: användaren står i centrum och bestämmer vilka uppgifter som ska användas och till vem de ska delas. 

Även den lösning som erbjuds utlänningar är tillgänglig för både den privata och den offentliga sektorn. Den erbjuds via Suomi.fi-identifikation som en identifieringslösning vid sidan av andra och den organisation som utnyttjar tjänsten beslutar om den godkänner att den används. 

Alternativt identifieringsverktyg 

Om en person inte vill eller kan använda mobilapplikationen, kan hen ta i bruk ett identifieringsverktyg avsett för den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster som beviljas av MDB. I praktiken kan verktyget till exempel vara en motsvarande kodanordning som bankerna erbjuder sina kunder. Lösningen erbjuds med hjälp av Suomi.fi-identifikation för de tjänster som utnyttjar lösningen. 

Reformens inverkan på Suomi.fi-tjänsterna

Reformen av den digitala identiteten har en betydande inverkan även på Suomi.fi-tjänsterna: Identifikation och Fullmakter.. De nya funktionerna gäller i synnerhet utländska kunder. Även andra personers möjligheter att uträtta ärenden förbättras när alla har tillgång till lösningar för identifiering.  

I Suomi.fi-identifikation är det digitala identitetsbeviset, e-tjänstverktyget för utlänningar och det alternativa identifieringsverktyget nya sätt att identifiera kunden. Funktionerna lanseras så snart de nya lösningarna är tillgängliga för kunderna. Lösningarna kan testas redan hösten 2022. Gränssnitten förblir tekniskt sett desamma, men för att göra det möjligt för utlänningar att uträtta ärenden med det nya verktyget krävs ändringar i e-tjänsten.  

I tjänsten Fullmakter kan man i och med e-tjänstverktyget för utlänningar i fortsättningen ge utlänningar fullmakter och utlänningar kan fungera som fullmaktstagare i större utsträckning än tidigare. 

Tjänsten Finnish Authenticator, som är avsedd för identifiering av utlänningar och uträttande av ärenden i tjänsterna Identifikation och Fullmakter, ersätts med e-tjänstverktyget för utlänningar och alla som använder tjänsten måste förbereda sig på förändringar under 2023. Separata planeringsarbeten har inletts i tjänsten Fullmakter för att få dem som använt tjänsten Finnish Authenticator att fortsätta använda tjänsten Fullmakter så att ärenden som grundar sig på fullmakter kan fortsätta utan avbrott.

Mot en europeisk digital plånbok

I reformen av den digitala identiteten ingår Europeiska kommissionens förslag om en europeisk identitetsplånbok som publicerades sommaren 2021. Om förslaget genomförs kan olika bekräftade uppgifter utnyttjas digitalt och gränsöverskridande. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar lösningarna för digital identitet så att de är kompatibla med den kommande europeiska digitala identitetsplånboken och fungerar som grund för dennas genomförande i Finland.

I framtiden kan det alltså med hjälp av lösningen vara möjligt att påvisa till exempel körtillstånd och andra tillståndsuppgifter, examensuppgifter eller till exempel information om att man är studerande eller pensionär.

Mer information om digitala identitetslösningar och möjligheterna att testa dem får du genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen [email protected] 

Läs mer om förnyelsen av den digital identiteten >>


Lagförslag som möjliggör en reform av den digitala identiteten hinner inte behandlas i riksdagen före sessionsperiodens slut. Beredningen av den europeiska digitala identitetsplånboken fortsätter. Läs pressmeddelandet.

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle digihenkilöllisyys