Hyppää sisältöön

Digi- ja väestötietovirasto rakentaa suomalaisten käyttöön digitaalisen identiteettilompakon – lompakkosovelluksen avulla voi hoitaa asioita koko EU-alueella

Julkaisuajankohta 27.6.2024 15.48
Tiedote

Lähivuosina kaikissa EU-maissa otetaan käyttöön digitaaliset identiteettilompakot, jotka mahdollistavat sähköisen tunnistautumisen, allekirjoittamisen sekä lupien ja todistusten osoittamisen luotettavasti koko EU-alueella. Digi- ja väestötietovirasto tuottaa älypuhelimella toimivan lompakkosovelluksen suomalaisten ja Suomessa asuvien käyttöön. 

Jokainen EU-maa on velvoitettu tuottamaan omat lompakkosovelluksensa, jotka toimivat samalla käyttölogiikalla. Lompakon käyttäminen on kansalaisille vapaaehtoista. Lompakoiden käyttöönoton mahdollistaa toukokuussa 2024 hyväksytty eIDAS-asetuksen uudistus, jonka valmisteluun myös Digi- ja väestötietoviraston asiantuntijat osallistuivat.

– Digitaalinen lompakko mahdollistaa esimerkiksi viranomaisasioiden hoitamisen yli EU-rajojen. Lompakon avulla suomalaiset voivat tunnistautua sähköisesti muiden EU-maiden digipalveluihin ja muiden EU-maiden kansalaiset suomalaisiin palveluihin, ylijohtaja Pekka Rehn Digi- ja väestötietovirastosta kertoo.

Lompakon käyttäjä päättää itse mitä tietoja jakaa

Euroopassa yli maiden rajojen toimivalla identiteettilompakolla voi tunnistautua ja osoittaa luotettavasti erilaisia henkilöön liittyviä tietoja, kuten tiedon suoritetusta tutkinnosta, ammattipätevyydestä tai ajoluvasta. Lompakon käyttäjä päättää aina itse, mitä tietoja hän jakaa ja kenelle. 

– Digitaaliset lompakot sujuvoittavat erityisesti niitä tilanteita, joissa tällä hetkellä täytyy esittää erilaisia paperisia todistuksia ja lupia. Lompakko myös parantaa turvallisuutta, kun tietojen oikeellisuuden voi tarkastaa digitaalisesti, Pekka Rehn kertoo.

Lompakoiden käyttöönoton mahdollistaa uudistunut eIDAS-asetus

EU:n parlamentti ja neuvosto hyväksyivät toukokuussa 2024 uudistetun eIDAS-asetuksen, jossa säädetään henkilöiden tunnistamisesta EU-valtioiden rajat ylittävässä asioinnissa sekä sähköisen asioinnin luottamuspalveluista. Uudistetun asetuksen keskeinen velvoite on, että kaikkien EU-jäsenvaltioiden pitää tarjota asetuksen vaatimukset täyttävä digitaalinen identiteettilompakko viimeistään kahden vuoden päästä teknisten täytäntöönpanosäädösten valmistumisesta. 

Asetusta täydentäviä teknisiä täytäntöönpanosäädöksiä valmistellaan parhaillaan ja ne on tarkoitus antaa kahdessa osassa vuosien 2024 ja 2025 aikana. Ensimmäiseksi annetaan lompakkoa koskevat täytäntöönpanosäädökset. 

Suomi osallistuu eurooppalaisen identiteettilompakon pilotointiin

Euroopassa on jo käynnissä eurooppalaisten digitaalisten identiteettilompakoiden käyttötapausten pilotointi. Suomessa pilotoidaan nyt lompakon käyttämistä seuraavissa tilanteissa: tunnistautuminen julkisen hallinnon sähköisiin palveluihin, mobiiliajokortin käyttö, henkilötietojen osoittaminen, yrityksen digitaalinen lompakko ja opintotodistustietojen osoittaminen. Pilotointia tehdään osana eurooppalaisia pilottikonsortioita: Potential, EWC ja DC4EU. Digi- ja väestötietovirasto hyödyntää piloteista saatuja oppeja lompakkosovelluksen toteutuksessa.

Valtiovarainministeriön hanke ohjaa kansallisen digitaalisen identiteetin lompakon toteuttamista. Lompakon teknisestä toteutuksesta vastaa Digi- ja väestötietovirasto.

Lue lisää eurooppalaisesta digitaalisesta identiteettilompakosta dvv.fi-sivustolla

Lisätiedot:
Ylijohtaja Pekka Rehn, [email protected], puh. 0295 535 046
Johtaja Mikko Pitkänen, [email protected], puh. 0295 535 092

digihenkilöllisyys digitaalinen henkilöllisyys