Hoppa till innehåll

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata bygger upp en digital identitetsplånbok för finländarna – med hjälp av plånboksapplikationen kan man sköta ärenden inom hela EU-området

Utgivningsdatum 27.6.2024 15.48 | Publicerad på svenska 27.6.2024 kl. 15.53
Pressmeddelande

Inom de kommande åren tar alla EU-länder i bruk digitala identitetsplånböcker som gör det möjligt att identifiera sig och underteckna elektroniskt samt påvisa tillstånd och intyg på ett tillförlitligt sätt inom hela EU-området. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar en plånboksapplikation som fungerar med smarttelefon för finländare och personer som bor i Finland.

Varje EU-land är skyldigt att producera egna plånboksapplikationer som fungerar med samma användningslogik. Användning av plånboken är frivilligt för medborgarna. Reformen av eIDAS-förordningen som godkändes i maj 2024 gör det möjligt att ta i bruk plånböckerna. Experter vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata deltog också i beredningen av reformen.

– Den digitala plånboken gör det till exempel möjligt att sköta myndighetsärenden över EU-gränserna. Med hjälp av plånboken kan finländarna identifiera sig elektroniskt i andra EU-länders digitala tjänster och medborgare i andra EU-länder kan identifiera sig i finländska tjänster, berättar överdirektör Pekka Rehn vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Plånboksanvändaren bestämmer själv vilka uppgifter som delas

I Europa kan man identifiera sig och på ett tillförlitligt sätt påvisa olika personrelaterade uppgifter med en identitetsplånbok som fungerar över landsgränserna, såsom information om avlagd examen, yrkeskompetens eller körtillstånd. Plånboksanvändaren bestämmer alltid själv vilka uppgifter han eller hon delar och till vem.

– I synnerhet de situationer där man för närvarande måste visa upp olika intyg och tillstånd i pappersform blir smidigare med hjälp av den digitala plånboken. Plånboken förbättrar också informationssäkerheten genom att möjliggöra en digital kontroll av uppgifternas riktighet, berättar Pekka Rehn.

Den reviderade eIDAS-förordningen gör det möjligt att ta i bruk plånböckerna

I maj 2024 godkände Europaparlamentet och rådet den reviderade eIDAS-förordningen, som innehåller bestämmelser om identifiering av personer vid gränsöverskridande ärendehantering mellan EU-stater samt betrodda tjänster för e-tjänster. En central förpliktelse i den reviderade förordningen är att alla EU-medlemsstater ska erbjuda en digital identitetsplånbok som uppfyller kraven i förordningen senast två år efter att de tekniska genomförandeakterna har färdigställts.

Som bäst pågår beredningen av de tekniska genomförandeakter som ska komplettera förordningen, och avsikten är att de utfärdas i två etapper under åren 2024 och 2025. Först utfärdas de genomförandeakter som gäller plånboken.

Finland deltar i pilotprojekter för den europeiska identitetsplånboken

I Europa pågår redan pilotprojekter med användning av europeiska digitala identitetsplånböcker. I Finland pilottestas nu användningen av plånboken i följande situationer: identifiering i den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster, användning av det digitala körkortet, påvisande av personuppgifter, företagets digitala plånbok och påvisande av uppgifter om avlagd examen. Pilotprojekter genomförs som en del av de europeiska pilotkonsortierna Potential, EWC och DC4EU. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utnyttjar lärdomarna från pilotprojekter i genomförandet av plånboksapplikationen.

Finansministeriets projekt styr genomförandet av den nationella digitala identitetsplånboken. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för det tekniska genomförandet av plånboken.

Läs mer om den europeiska digitala identitetsplånboken på dvv.fi 

Tilläggsuppgifter:

Överdirektör Pekka Rehn, [email protected], tfn 0295 535 046
Direktör Mikko Pitkänen, [email protected], tfn 0295 535 092

digihenkilöllisyys digital identitet