Hyppää sisältöön

Edunvalvonta- tai edunvalvontavaltuutusasiaan liittyvien tietojen luovuttaminen 

Voimme luovuttaa tiettyjä yksittäisen henkilön edunvalvontaan tai edunvalvontavaltuutukseen liittyviä tietoja erillisestä pyynnöstä. Laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja laissa holhoustoimesta on säädetty, mitä tietoja saamme luovuttaa ja mitkä tiedot ovat salassa pidettäviä. 

Useat holhoustoimessa käsiteltävät tiedot, muun muassa terveyttä ja tiettyjä taloudellisia asioita koskevat tiedot, ovat salassa pidettäviä. Asianosaisella on lähtökohtaisesti oikeus saada hänen asiaansa koskeva muukin kuin julkinen tieto.

Mitä tietoja sinulla on oikeus saada? 

Sinulla on laissa määriteltyjä oikeuksia saada tietoa tietyistä DVV:n käsittelemistä asioista ja erilaisista viranomaisen asiakirjoista. Näistä oikeuksista säädetään laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja laissa holhoustoimesta. 

Mitä tietoja tarvitset?