Hyppää sisältöön

Palvelutietovaranto laajentaa yhteentoimivuusalustan käyttöä koodistojen osalta

Julkaisuajankohta 19.11.2020 16.37
Tiedote

Digi- ja väestötietoviraston toteuttama ja ylläpitämä yhteentoimivuusalusta on tarkoitettu sekä julkisen hallinnon että yksityissektorin käyttöön. Yhteentoimivuusalustan tietosisältö koostuu sanastoista, koodistoista ja tietomalleista, joita tarvitaan tietovirroissa ja muussa tiedonhallinnassa.

Palvelutietovarannon palvelun ja asiointikanavien tietojen kuvaamisessa käytetään useita erilaisia koodistoja, jolloin käyttäjälle voidaan tuottaa rakenteellista tietosisältöä. Käyttäjä voi valita listoilta kyseiseen palveluun tai asiointikanavaan sopivat tiedot. Koodistot mahdollistavat myös tietosisällön eheyden ja yhdenmukaisuuden.

Aiemmin tietojen lähteenä on käytetty Finto sanasto- ja ontologiapalvelun tietojärjestelmää mutta nyt uudistuksen jälkeen haemme enää vain asiasanat Finto-järjestelmästä.

Muiden koodistojen lähteenä on käytössä yhteentoimivuusalusta. Yhteentoimivuusalustan koodistojen tietoja voi tarkastella osoitteessa koodistot.suomi.fi.

Palvelutietovarannon palvelutietojen käytössä oleva koodistot ovat  

  • aluetiedot (kunnat, maakunnat, sairaanhoitopiirit, yrityspalvelujen seutualueet)
  • kohderyhmät
  • palveluluokat
  • asiasanat
  • elämäntilanteet
  • toimialaluokitukset

Palvelutietovarannon asiointikanavatietojen käytössä oleva koodistot ovat  

  • aluetiedot (kunnat, maakunnat, sairaanhoitopiirit, yrityspalvelujen seutualueet)

Muutos tietojen tuottajalle

Siirtyminen yhteentoimivuusalustan koodiston käyttöönotto ei tuo käyttöliittymän kautta tietoja tuottavalla organisaatiolle muutoksia. Tietoja IN-rajapinnan kautta tuottavien tulisi siirtyä uusien yhteentoimivuusalustan koodistojen käyttöön mahdollisimman pian. Rajapintamuutos on toteutettu niin, että IN-rajapinnan kautta tietoja tuottavat pystyvät lähettämään tietoja sekä Finton että yhteentoimivuusalustan koodeilla. Tietojen hyödyntäjät näkevät OUT-rajapinnassa molemmat koodistot (uri, parentUri / newUri, newParentUri).

Koodistojen päivitykset (pois lukien asiasanat) tullaan jatkossa tekemään vain yhteentoimivuusalustalle, joten uusia tai muuttuneita koodeja ei voi jatkossa lähettää Finto-muodossa.

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle palvelutietovaranto suomi.fi yhteentoimivuus