Hoppa till innehåll

Servicedatalagret utvidgar användningen av interoperabilitetsplattformen för kodlistornas del

Utgivningsdatum 19.11.2020 16.37 | Publicerad på svenska 24.11.2020 kl. 8.46
Pressmeddelande

Interoperabilitetsplattformen som genomförs och upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är avsedd för såväl den offentliga förvaltningen som den privata sektorn. Det informerande innehållet i plattformen består av ordlistor, kodlistor och datamodeller som behövs i informationsflöden och annan informationshantering.

Vid beskrivningen av servicedatalagrets tjänster och servicekanaler används flera olika kodlistor, 
varvid ett strukturellt informerande innehåll kan produceras för användarna. I listorna kan användarna välja uppgifter som lämpar sig för tjänsten eller servicekanalen i fråga. Kodlistorna gör också det informerande innehållet enhetligt.

Tidigare har ordliste- och ontologitjänsten Fintos datasystem varit källan till informationen, men nu efter reformen söker vi ämnesord endast i Finto-systemet.

Som källa för de övriga kodsystemen används interoperabilitetsplattformen. Uppgifterna i 
interoperabilitetsplattformens kodlistor finns på adressen koodistot.suomi.fi.

Kodlistor som används för serviceuppgifter i Servicedatalagret

  • områdesuppgifter (kommuner, landskap, sjukvårdsdistrikt, regioner för företagstjänsters)
  • målgrupper
  • serviceklasser
  • ämnesord
  • livssituationer
  • branschindelningar

Kodlistor som används för uppgifter om servicekanaler i Servicedatalagret

  • områdesuppgifter (kommuner, landskap, sjukvårdsdistrikt, regioner för företagstjänsters)

Ändring för den som producerar uppgifter

Övergången till interoperabilitetsplattformens kodlistor medför inga ändringar för den organisation som producerar uppgifter via användargränssnittet. De som producerar uppgifter via IN-gränssnittet ska så snart som möjligt övergå till de nya kodlistorna. Ändringen av gränssnittet har genomförts så att de som producerar uppgifter via IN-gränssnittet kan skicka uppgifter med både Fintos och interoperabilitetsplattformens koder. De som använder uppgifterna ser båda kodlistorna i OUT-gränssnittet (uri, parentUri / newUri, newParentUri).

Uppdateringar av kodsystemen (med undantag av ämnesord) kommer i fortsättningen endast att göras på interoperabilitetsplattformen, och därför kan nya eller ändrade koder kan inte längre skickas i Finto-format.

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle servicedatalagret suomi.fi yhteentoimivuus