Hyppää sisältöön

Yhteentoimivuusalusta: Sanastot-työkalun käyttöliittymä uudistuu

Julkaisuajankohta 9.12.2021 17.41
Tiedote

Yhteentoimivuusalustan työkalujen käyttöliittymät uudistetaan vaiheittain saavutettaviksi ja nykyistä käyttäjäystävällisemmiksi. Ensimmäiseksi uudistetaan sanastojen luomiseen, ylläpitoon ja julkaisemiseen tarkoitetun Sanastot-työkalun ulkoasu. Uusi käyttöliittymä on tarkoitus julkaista vuoden 2022 alkupuolella. Samassa yhteydessä julkaistaan myös toiminnallisuus, jolla käyttäjä voi ladata sanaston käsitteet itselleen tiedostoksi. 

Yhteentoimivuusalusta on kokonaisuus, joka tarjoaa työkalut erityisesti julkisen hallinnon tietojärjestelmissä olevien tietojen kuvaamiseen. Näiden kuvausten tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa tietojen vaihtoa eri viranomaisten välillä. Näin edistetään julkisen hallinnon ”Kysy vain kerran” -tavoitetta. Silloin viranomaiset kysyvät tietoja kansalaisilta ja yrityksiltä vain kerran, ja sen jälkeen eri viranomaiset voivat hyödyntää suoraan toisten viranomaisten tietojärjestelmissä olevia tietoja. Yhteentoimivuusalusta tarjoaa työkalut sanastojen, koodistojen ja tietojen rakenteen eli tietomallien tuottamiseen, ylläpitoon ja jakeluun.

Sanastot-työkalun käytettävyyttä kehitetään  

Sanastot-työkalun käyttöliittymää kehitetään käyttäjien palautteen pohjalta käytettävämmäksi. Tätä varten haastateltiin joukko työkalun aktiivisia käyttäjiä ja uusia, potentiaalisia käyttäjiä. Haastattelujen pohjalta suunniteltiin työkalun uusi ulkoasu ja toiminnot. Olennainen osa uudistusta on työkalun käyttöliittymän muuttaminen saavutettavaksi. Jatkossa myös mobiilikäyttö on mahdollista.

Käyttöliittymän uudistuksessa on hyödynnetty Digi- ja väestötietoviraston omaa Suomi.fi Design Systemiä. Suomi.fi Design System sisältää mm. yhteiskäyttöisiä käyttöliittymäkomponentteja, joiden saavutettavuus on varmistettu yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Samalla palvelun ulkoasu on lähempänä muita Suomi.fi-palveluita.

Sanaston tiedot ja käsitteet ladattavissa Excel-muodossa

Sanastot-työkalun uudistuksessa toteutetaan myös toiminnallisuus, jolla käyttäjä voi ladata sanaston tiedot ja käsitteet itselleen Excel-muodossa. Tätä toimintoa ei aiemmin ole ollut tarjolla. Sanaston ylläpitäjille taas tarjotaan aiempaa paremmat työkalut sanaston tietojen tuomiseksi: jatkossa sekä sanaston tiedot että käsitteiden tiedot voi tuoda alustalle Excel-tiedostona.

Työkalujen käyttöliittymien kehittäminen jatkuu

Seuraavaksi on tarkoitus ottaa työn alle Tietomallit-työkalun käyttöliittymä. Myös tässä uudistuksessa hyödynnetään käyttäjien palautetta ja palvelumuotoilija kerää kehitysideoita nykyisiltä Tietomallit-työkalun käyttäjiltä.

Lisätietoja:

Yhteentoimivuusalustan tuki, [email protected]
ja dvv.fi/yhteentoimivuusalusta
 

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle yhteentoimivuus