Hyppää sisältöön

Väestötietojärjestelmän hakupalvelut

Väestötietojärjestelmän (VTJ) hakupalvelut on tarkoitettu tilanteeseen, jossa organisaationne tarvitsee VTJ:n henkilö-, rakennus- tai huoneistotietoja

  • jatkuvasti (toiminta ja siihen liittyvä tiedon tarve ei ole kertaluonteista)
  • yksittäin (ei suurina joukkoina, ei esim. oman asiakasrekisterin päivitykseen)
  • ajantasaisina (sellaisina kun tiedot ovat väestötietojärjestelmässä hakuhetkellä, ilman viivettä)

Väestötietojärjestelmän tietojen hakupalveluita on kaksi:

  • sellaisenaan organisaationne työntekijöiden käyttöön tarjottava, selainkäyttöinen sovellus VTJkysely
  • organisaationne oman tietojärjestelmän kanssa integroitava, XML-sanomia vastaanottava ja palauttava VTJ-kyselyrajapinta

Molemmissa vaihtoehdoissa asiakasorganisaatiolle luovutettava tarkka tietosisältö sovitaan tapauskohtaisesti Digi- ja väestötietoviraston asiantuntijan kanssa. Tietojen hakuehtona käytetään pääsääntöisesti yksilöivää tunnusta, kuten henkilötunnusta tai rakennustunnusta.

VTJ:n hakupalveluiden käyttöön saaminen alkaa aina tietoluvan hakemisesta, jota koskevia ohjeita löydät alempaa tältä sivulta. VTJ:n tiedot eivät ole julkisia.

VTJ-kyselyrajapinta

VTJ-kyselyrajapinnan kautta voitte tehdä hakuja väestötietojärjestelmästä reaaliaikaisesti oman organisaationne tietojärjestelmässä käsiteltäväksi. Tämä sopii käyttöönne, kun haluatte esimerkiksi tarjota omille asiakkaillenne sähköisen asioinnin palveluita tai tarkistaa tietojen oikeellisuutta hakemusten käsittelyprosesseissa. Kyselyrajapinnasta haetaan ja vastaanotetaan tietoja XML-muotoisina sanomina.

Kyselyrajapinnan käyttöönotto vaatii asiakasorganisaatiolta hieman VTJkysely-selainsovellusta enemmän työtä käyttöönotossa, sekä tietojärjestelmän kehitystyönä että tietojen käsittelyn suojauksen ja tämän lokituksen muodossa. Se kuitenkin mahdollistaa VTJ-tiedon joustavamman käsittelyn omaan käyttötarkoitukseenne rakennetussa järjestelmässä. Tarkempaa tietoa näistä edellytyksistä ja velvoitteista löydätte Tekninen toteutus ja palvelun käyttö -sivulta.

VTJ-kyselyrajapinnan kautta ei ole lähtökohtaisesti mahdollista tehdä oman rekisterin tietojen säännöllistä ja/tai laajamittaista päivitystä. Tällaiseen tietotarpeeseen soveltuvat Digi- ja väestötietoviraston asiakasrekisterien päivityspalvelut.

Yhteyden avaaminen edellyttää viranomaisilta Suomi.fi Palveluväylän käyttöä (linkki). Muilla kuin viranomaisilla ei ole velvoitetta ottaa käyttöön Suomi.fi Palveluväylää, mutta halutessaan sen voi tehdä.

Vaihtoehtona omalle suoralle VTJ-kyselyrajapintayhteydelle voitte tiedustella VTJ-tietoihin pohjautuvia palveluita myös yrityksiltä, joille on myönnetty oikeus edelleenvälittää VTJ-kyselyrajapinnan kautta haettuja tietoja: Tiedonhaku välitoimijoiden kautta.

VTJkysely-selainsovellus

VTJkysely on Digi- ja väestötietoviraston tarjoama selainkäyttöinen palvelu, jossa voit hakea reaaliaikaisia henkilö-, rakennus- tai huoneistotietoja väestötietojärjestelmästä. VTJkysely on oikea valinta, jos työntekijöidenne pitää tehtävissään päästä tarkistamaan väestötietojärjestelmästä henkilöiden, rakennusten tai huoneistojen ajantasaiset tiedot, eikä teillä ole tarvetta tai mahdollisuutta hakea väestötietojärjestelmän tietoja oman organisaationne tietojärjestelmässä käsiteltäväksi.

VTJkyselyn käyttöönsä saaneella organisaatiolla tulee aina olla vähintään yksi VTJkyselyn käytöstä omassa organisaatiossa vastaava henkilö, vastuukäyttäjä, jonka velvollisuutena on mm. seurata oman organisaation muiden käyttöoikeuden saaneiden VTJ-tietojen käyttöä, hakea uusille käyttäjille käyttöoikeutta ja huolehtia muihin tehtäviin siirtyneiden käyttöoikeuksien lakkauttamisesta. Myös oman organisaation tiedoissa (esim. yhteystiedot, yhteyshenkilöt, organisaation nimi) tapahtuvien muutosten ilmoittaminen Digi- ja väestötietovirastolle kuuluu vastuukäyttäjän tehtäviin.

Toimikaa näin

Hakupalveluiden käyttö edellyttää Digi- ja väestötietoviraston myöntämää tietolupaa ja organisaation sitoutumista luvan ehtoihin. Tietolupaa haetaan Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnissa. Hakemuksessa on selvitettävä tietojen käyttötarkoitus ja perusteltava mihin haettavia tietoja tarvitaan. Lisäksi tietolupahakemuksen yhteydessä edellytetään selvitys tietojen suojauksesta.

Hakekaa tietolupaa

Mikäli tarvitsette apua tietolupahakemuksen tekemisessä, esimerkiksi haettavan tietosisällön tarkassa määrittelemisessä, ottakaa yhteyttä

  • VTJ-kyselyrajapinnan asiantuntijoihin osoitteessa vtj-rajapinta(at)dvv.fi
  • VTJkyselyn asiantuntijoihin osoitteessa vtjkysely(at)dvv.fi

Kunnat ja kuntayhtymät voivat suoraan tilata palvelun verkkoasioinnissa hieman kevennetyllä menettelyllä, sillä niillä on toistaiseksi voimassa oleva tietolupa sekä VTJ-kyselyrajapintaan että VTJkyselyyn. Tilauksen yhteydessä on annettava selvitys tietojen suojauksesta ja käytöstä sekä käyttöoikeushakemuksen hallintapalveluista.

 

Käsittelyaika

  • VTJ-kyselyrajapinnan tietolupahakemuksen käsittelyaika on noin kolme kuukautta. Käsittelyaika sisältää hakemuksen täydennyspyynnöt, neuvottelut ja teknisen järjestelmän arvioinnin.
  • VTJkyselyn tietolupahakemuksen käsittelyaika on noin kuusi viikkoa.
  • Kuntien ja kuntayhtymien tilausten käsittelyaika on noin kaksi viikkoa.

Hinta

Viranomaisorganisaatiolle VTJ-kyselyrajapinnan kautta tehtävät haut ovat maksuttomia, mutta palvelun käytön avaamisesta peritään omakustannushinta.

Yrityksille ja yhteisöille VTJ-kyselyrajapinnan kautta tehtävät haut ovat maksullisia. Kunkin haun hinta riippuu mm. tietosisällön laajuudesta. Myös yhteyden perustamiskustannukset peritään asiakasorganisaatiolta.

Viranomaisorganisaatioille VTJkyselyn käyttö on maksutonta.

Yrityksille ja yhteisöille VTJkyselyn käyttö on maksullista.

Tutustukaa hinnastoon