Tiedonhaku välitoimijoiden kautta

VTJ-kyselyrajapintaan pohjautuvia tietopalveluita voitte myös tiedustella välitoimijoilta, joille Digi- ja väestötietovirasto on myöntänyt raamiluvan. Näitä välitoimijoita kutsutaan raamiluvansaajiksi.

Digi- ja väestötietovirasto on antanut välitoimijoille oikeuden välittää väestötietojärjestelmän tietoja yksittäisin kyselyin tietoluvassa määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Asiakkaan, joka hakee väestötietojärjestelmän tietoja välitoimijan palvelun kautta, tulee sitoutua Digi- ja väestötietoviraston määrittelemiin käyttöehtoihin. Välitoimijat neuvovat asiakkaitaan palvelun käynnistämiseksi ja huolehtivat palvelun tilaamisesta asiakkaan puolesta Digi- ja väestötietovirastolta.

Alla olevassa listauksessa on listattu välitoimijat, jotka voivat välittää asiakkailleen joko henkilötietoja, rakennustietoja tai isännöintitarkoituksiin tarkoitettua asukaskyselypalvelua. Tarkemman kuvauksen välitoimijan tarjoamasta palvelusta, välitettävistä tiedoista, tietojen käyttötarkoituksista ja palvelun hinnasta saa välitoimijalta.

Suomen väkiluku 5 544 514