Tiedonhaku välitoimijoiden kautta

VTJ-kyselyrajapintaan pohjautuvia tietopalveluita voitte myös tiedustella välitoimijoilta, joille Digi- ja väestötietovirasto on myöntänyt raamiluvan. Näitä välitoimijoita kutsutaan raamiluvansaajiksi.

Digi- ja väestötietovirasto on antanut välitoimijoille oikeuden välittää väestötietojärjestelmän tietoja yksittäisin kyselyin tietoluvassa määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Asiakkaan, joka hakee väestötietojärjestelmän tietoja välitoimijan palvelun kautta, tulee sitoutua Digi- ja väestötietoviraston määrittelemiin käyttöehtoihin. Välitoimijat neuvovat asiakkaitaan palvelun käynnistämiseksi ja huolehtivat palvelun tilaamisesta asiakkaan puolesta Digi- ja väestötietovirastolta.

Alla olevassa listauksessa on listattu välitoimijat, jotka voivat välittää asiakkailleen joko henkilötietoja tai rakennustietoja. Tarkemman kuvauksen välitoimijan tarjoamasta palvelusta, välitettävistä tiedoista, tietojen käyttötarkoituksista ja palvelun hinnasta saa välitoimijalta.