Hyppää sisältöön

Onko organisaationne valmis uudenlaisten henkilötunnusten käsittelyyn? – Ensimmäiset myönnetään arviolta jo tammikuussa 2024

Julkaisuajankohta 11.12.2023 19.16
Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto arvioi nykyisten henkilötunnusten riittävän enää noin kuukaudeksi. Sen jälkeen myönnettävissä henkilötunnuksissa otetaan käyttöön uusia välimerkkejä. Jo myönnetyt henkilötunnukset eivät muutu.

Arvio uusien välimerkkien käyttöönoton aikataulusta perustuu vuosien 2016–2021 keskimääräiseen antomäärään ja arvioon tulevasta tarpeesta. Digi- ja väestötietovirasto päivittää arviota kuukausittain ja arvioitu käyttöönottoaika on nähtävissä dvv.fi-sivustolla.

Kaikkien organisaatioiden, joiden järjestelmissä henkilötunnuksia käytetään, pitää varmistaa, että uudenlaiset henkilötunnukset toimivat järjestelmissä oikein.  On tärkeää, että henkilöiden tietojen käsittely toimii jatkossakin ongelmitta eri järjestelmissä.

Henkilötunnuksen uudet välimerkit

Uudistuksen jälkeen välimerkkinä on

  • Vuonna 2000 tai sen jälkeen syntyneillä kirjaimet nykyinen A ja uudet B, C, D, E, F.
  • 1900-luvulla syntyneillä nykyinen yhdysmerkki (-) tai uudet kirjaimet Y, X, W, V, U.
  • 1800-luvulla syntyneillä nykyinen plusmerkki (+), ei uusia välimerkkejä.

Asetuksella henkilötunnukseen sisältyvä välimerkki tulee myös yksilöiväksi osaksi tunnusta eli henkilötunnukset voi jatkossa erottaa toisistaan pelkästään eri välimerkki. Aiemmin järjestelmissä on voinut jättää huomioimatta välimerkin, mutta uusien välimerkkien käyttöönoton jälkeen näin ei enää voi toimia. Esimerkiksi kuvitteelliset henkilötunnukset 100190-999P tai 100190Y999P olisivat eri henkilöiden eli välimerkki voi joissakin tapauksissa olla ainoa ero.

Organisaatioiden pitää varmistaa järjestelmien valmius käsitellä uudenlaisia henkilötunnuksia

Digi- ja väestötietoviraston sivustolla on saatavilla aineisto tietojärjestelmien testaamista varten. Aineistosta löytyy kuvitteellisia testihenkilöitä, joilla on henkilötunnuksissa uudenlaiset välimerkit.

Digi- ja väestötietovirasto huolehtii henkilötunnuksen uudistuksen toteuttamisesta tunnuksia antavan väestötietojärjestelmän lisäksi myös muihin viraston tuottamiin palveluihin, kuten Suomi.fi-palveluihin. Viraston palvelut ovat laajasti myös muiden organisaatioiden käytössä. 

Miksi henkilötunnuksiin tarvitaan uusia välimerkkejä?

Henkilötunnusta käytetään henkilöiden yksilöintiin viranomaisten ja monien yksityisten toimijoiden rekistereissä ja tietojärjestelmissä sekä näiden välisessä tietoliikenteessä. Henkilötunnuksen avulla voidaan muun muassa varmistaa, että tietoja rekisteröidään juuri oikealle henkilölle.

Nykyisessä henkilötunnusmallissa tunnuksia on kullekin syntymäpäivälle rajallinen määrä ja tunnukset ovat käyneet vähiin joiltakin päiviltä. 

Vuoden 2023 alussa astui voimaan asetus, joka mahdollistaa uusien välimerkkien käyttöönoton ja varmistaa henkilötunnusten riittävyyden tulevaisuudessa. Digi- ja väestötietovirasto jatkaa nykymuotoisten henkilötunnusten myöntämistä niin pitkään kuin niitä riittää.

Lue lisää henkilötunnuksen uudistamisesta

Organisaatioiden edustajat voivat ottaa yhteyttä Digi- ja väestötietovirastoon ja saada tukea uudenlaisen henkilötunnuksen käyttöönottoon valmistautumiseen. Lisätietoa saa osoitteista [email protected] ja [email protected].

Hetu-uudistus henkilötunnus