Hoppa till innehåll

Digitala tjänster ska bli det primära sättet att uträtta ärenden under den kommande regeringsperioden, kräver generaldirektör Janne Viskari

Utgivningsdatum 28.3.2023 6.45
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata föreslår att uträttandet av ärenden i offentliga tjänster ska digitaliseras under den kommande regeringsperioden. Andra sätt att uträtta ärenden erbjuds för människor som inte kan använda digitala tjänster. Detta är inte möjligt inom ramen för den nuvarande lagen, och därför behövs det en lagändring. Ärendet behandlas på Digihumaus-evenemanget den 28 mars och i rapporten som publiceras där.

Janne Viskari
Generaldirektör för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata Janne Viskari

 

4,2 miljoner personer använde den finländska offentliga förvaltningens digitala tjänster i fjol, framgår det av användarstatistiken för tjänsterna. Denna siffra motsvarar 93 procent av de 4,5 miljoner myndiga finländare. Ändå måste myndigheterna skicka alla avgöranden som papperspost om kunden inte separat har gett sitt samtycke till digital myndighetskommunikation. Myndigheterna har papperstvång även när kunden har använt en digital tjänst om separat samtycke saknas.

– Digital ärendehantering måste göras till det primära sättet att uträtta ärenden enligt lag för dem som kan använda digitala tjänster. Dessutom ska aktörerna inom den offentliga förvaltningen förpliktas att i första hand skicka meddelanden till sina kunder digitalt. Detta underlättar vardagen och medför betydande besparingar för samhället, säger Janne Viskari, generaldirektör för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Danmarks årliga besparingar på hundratals miljoner euro som modell

Finland har år efter år legat nära toppen i internationella digitaliseringsjämförelser. Ett annat toppland är Danmark, vars riktlinjer för digitalisering experter vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har bekantat sig noggrant med.

2012–2015 genomförde Danmark ett program där den offentliga förvaltningen övergick till digital kommunikation. Redan år 2018 omfattades nästan 92 procent av danska medborgare och 100 procent av danska företag av digital kommunikation. Då skickades drygt 140 miljoner digitala meddelanden. Enligt den danska Digitaliseringsstyrelsen medförde detta besparingar på 268 miljoner euro.

– Det skulle löna sig att genomföra en motsvarande förändring i Finland 2023–2027. Direkta besparingar uppstår i synnerhet genom minskningen av papperspost. Dessutom har medborgarna nytta av att ärenden kan skötas oberoende av tid och plats, konstaterar Viskari.

Föregångarskap innebär mod att vara den första att göra saker

I Finland används i stor utsträckning digitala Suomi.fi-tjänster som utvecklats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Till exempel via Suomi.fi-identifikation görs cirka 15 miljoner identifieringar i den offentliga förvaltningens digitala tjänster varje månad. Redan över en miljon personer tar emot myndighetsmeddelanden i form av digitala Suomi.fi-meddelanden.

– Största delen av finländarna kan och vill använda digitala tjänster. Därför skulle digitala tjänster kunna vara det primära sättet att sköta vardagliga ärenden. Naturligtvis behövs det även i fortsättningen andra sätt att uträtta ärenden, eftersom inte alla kan använda digitala tjänster, säger Viskari.

Finland var det första landet där det blev möjligt för en privatperson, ett företag eller ett samfund att digitalt ge någon annan befullmäktigande att sköta ärenden på sina vägnar. Med Suomi.fi-fullmakter är detta möjligt.

– Det skulle vara lönsamt för Finland att ta efter bra praxis i andra föregångarländer inom digitaliseringen, såsom Danmark. Ibland måste man också våga vara den första. Vi kan förutse samhällets behov, och genom att modigt utveckla nya digitala tjänster kan vi göra vardagen smidigare för alla, konstaterar Viskari.

Den nuvarande lagstiftningen förhindrar fullständigt utnyttjande av digitala tjänster.

– Digitaliseringen utvecklas snabbt, och det krävs modiga reformer och tillåtande lagstiftning för att Finland ska förbli ett toppland inom digitalisering. Vi hoppas att Finlands blivande regering kommer att utveckla lagstiftningen så att digitala tjänster kan utnyttjas i större utsträckning, summerar Viskari.

Rapporten Digihumaus

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerade den 28 mars 2023 rapporten Digihumaus, som presenterar fyra utvecklingsförslag med anknytning till ämbetsverkets näringsgren för den närmaste framtiden. Centrala förändringskrafter som påverkar oss granskas med hjälp av fem megatrender. Rapporten är en fortsättning på Digihumaus-rapporterna som publicerats under de fyra senaste åren.

Digihumaus fördjupar sig i framtidens digitala visioner

Digitala tjänster som det primära sättet att uträtta ärenden och att behålla Finlands ställning som toppland inom digitalisering är huvudteman för Digihumaus-seminariet som ordnas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tisdagen den 28 mars kl. 9–12.30 i Restaurang Töölö i Helsingfors.

Talarna på evenemanget är Finlands Banks generaldirektör Olli Rehn, enhetschef för Danmarks digitaliseringsstyrelse Mathias Trier Reindel och futurist Elina Hiltunen.

Ledande sakkunnig vid Finlands Näringsliv Mika Tuuliainen, företagare och forskare Maria Ritola samt generaldirektör för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata Janne Viskari kommer att diskutera digitaliseringsutvecklingen i Danmark samt hur den danska modellen skulle lämpa sig för Finland.

Webbinariet Digihumaus

Digihumaus-seminariet kunde följas som direkt webbsändning den 28 mars 2023. Du kan se på den inspelade versionen till den 30 april 2023. Webbinariet är på finska.

Kontaktuppgifter

Janne Viskari, generaldirektör, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], tfn 0295 536 000 (växel)

Förfrågningar om Digihumaus-evenemanget och -rapporten: [email protected], tfn 0295 535 060 (kommunikationens jour för mediekontakt vardagar kl. 9–16)


Uppdaterad 12.4.2023: inspelningen av webinariet Digihumaus kan ses till den 30 april 2023

digihumaus ennakointi