Hoppa till innehåll

Studerande skapade visioner om den digitala identitetens framtid i hackathon

Utgivningsdatum 4.11.2022 11.20 | Publicerad på svenska 4.11.2022 kl. 15.16
Pressmeddelande

En grupp på 28 högskolestuderande visionerade kring framtiden för den digitala identiteten under hackathon, som ordnades av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och IT-servicebolaget CGI förra veckan. Under hackathon framkom nya lösningar och saker som borde beaktas bättre. De bästa idéerna och teamen belönades.

Under hackathon fick de studerande i team kläcka idéer kring framtidens digitala tjänster och på så sätt delta i att utveckla de digitala tjänsterna i samhället. Evenemanget som ordnades 27-28.10.2022 var ett intensivt, inspirerande och lärorikt.

– Redan under den första dagen lyckades deltagarteamen övertyga MDB:s och CGI:s mentorer med mycket goda och mångsidiga förhållningssätt till hackathons två teman, berättar servicedesigner Arla Aalto vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Under hackathon kom man med idéer om nya tjänster för digital identitet som underlättar människors vardag och som har samhälleliga effekter. Uppgiften var att fundera på den digitala identitetens framtid ur två mycket olika perspektiv. För det första diskuterades de affärsmöjligheter som den digitala identiteten medför. För det andra funderade man på digital identitet ur de personers perspektiv som behöver digitalt stöd.

Branschmångfalden i teamen fördel i hackathon

Mångsidigt tänkande och olika tillvägagångssätt i arbetet gagnade studerandeteamen i arbetet. Det var också till tydlig hjälp att teamen gjort bakgrundsarbete och bekantat sig med bakgrundsmaterialet. I hackathon deltog studerande från många olika områden, bland annat från Laurea, Tavastlands yrkeshögskola, Åbo yrkeshögskola, Tammerfors yrkeshögskola, Aalto-universitetet, Jyväskylä universitet och Lapplands universitet. Även många internationella studerande från bland annat Tyskland, Spanien och Nepal deltog.

– Studerandeteamen gjorde ett mycket gott arbete på kort tid. Presentationerna var insiktsfulla och till och med roliga, berättar Arla Aalto.

Juryn beslöt efter sitt övervägande att belöna två team med penningpriser.

1:a plats (3500 €): Blue Unicorns-teamets lösning gick direkt till plånboksvärldens kärna och frågor om förtroende och säkerhet. Teamet utvecklade en förlängning av den digitala identiteten i form av en applikation som på ett tillförlitligt sätt kunde ge en annan person tillstånd att sköta vardagssysslor. Det kunde handla om att låna en bil, ge någon tillträde till bostaden, hämta barnen på daghemmet eller hämta läkemedel på apoteket.

2:a plats (1500 €): Insightful Capybara -teamets insiktsfulla och exakta avgränsning av utmaningen gav ny information om ett problem som har fått lite uppmärksamhet. Teamet granskade det digitala identitetsbeviset ur dörrvakternas perspektiv, som måste anpassa sig till de nya situationer som granskningen av det digitala identitetsbeviset medför även under mycket utmanande förhållanden.

Under det två dagar långa hackathon-evenemanget utvecklade deltagarna tjänsteidéer med stöd av experter från CGI och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Deltagarna fick samtidigt lära sig om utveckling av tjänster och teamarbete, bilda nätverk och förevisa sin kompetens för eventuella framtida arbetsgivare samt göra sin egen röst hörd i byggandet av framtidens Finland.

Hackathon-deltagare

Tilläggsinformation om förnyelsen av den digitala identiteten


Lagförslag som möjliggör en reform av den digitala identiteten hinner inte behandlas i riksdagen före sessionsperiodens slut. Beredningen av den europeiska digitala identitetsplånboken fortsätter. Läs pressmeddelandet.

digihenkilöllisyys digital identitet ennakointi