Hoppa till innehåll

Högskolestuderande, anmäl dig till hackathon för att visionera framtida tjänster inom digitala identiteter

Utgivningsdatum 8.9.2022 10.13 | Publicerad på svenska 8.9.2022 kl. 12.31
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) och IT-servicebolaget CGI bjuder in högskolestuderande till hackathon för att visionera framtida tjänster inom digitala identiteter.

På hackathon får studeranden komma med idéer till framtidens digitala tjänster och på så sätt delta i utvecklandet av samhällets digitala tjänster. I slutet av oktober utlovas ett intensivt, inspirerande och lärorikt hackathon-evenemang, där man tillsammans kommer med idéer till nya digitala tjänster som underlättar människors vardag och som har samhällelig betydelse.

Hur fungerar hackathon?

Hackathon är ett evenemang på två dagar där deltagarna utvecklar tjänsteidéer med stöd av experter från CGI vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Deltagarna får samtidigt lära sig om att utveckla tjänster och teamarbete, bilda nätverk och presentera sin egen kompetens för eventuella framtida arbetsgivare samt göra sin egen röst hörd i uppbyggandet av det framtida Finland. Dessutom delas ett penningpris på 5 000 euro ut mellan de 1-3 team som klarat sig bäst enligt juryns övervägande. Huvudspråket i hackathon är engelska.

Syftet med hackathon

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för olika livshändelser bl.a. genom att stödja medborgarnas möjligheter att uträtta ärenden hos den offentliga förvaltningen. CGI utvecklar och upprätthåller den offentliga förvaltningens digitala tjänster som en av samarbetspartnerna till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. MDB och CGI inbjuder nu också studerande att utveckla digitala tjänster som underlättar framtidens vardag.

Tidtabell

  • Ansökningstiden går ut onsdagen den 28 september kl. 16.00
  • Urvalsresultaten meddelas alla sökande senast onsdagen den 5 oktober
  • Informationsmöte på distans för deltagarna torsdagen den 13 oktober kl. 14-16
  • Hackathon den 27-28 oktober 2022 på CGI:s huvudkontor i Helsingfors

Bekanta dig med hackathon-utmaningen, förhandsmaterialet och anmälningsanvisningarna på CGI:s webbplats (på finska).


Lagförslag som möjliggör en reform av den digitala identiteten hinner inte behandlas i riksdagen före sessionsperiodens slut. Beredningen av den europeiska digitala identitetsplånboken fortsätter. Läs pressmeddelandet.

Hankkeet digihenkilöllisyys digital identitet ennakointi