Edunvalvontavaltuutuksen lakkaaminen

Valtuutus voi lakata ennen sen voimaantuloa tai voimaantulon jälkeen. Valtuutus tulee voimaan, kun holhousviranomainen on vahvistanut sen. Valtuutus lakkaa ennen sen voimaantuloa esimerkiksi, jos valtuuttaja peruuttaa sen. Voimaantulon jälkeen valtuutus lakkaa esimerkiksi, jos:

  • valtuuttaja peruuttaa valtuutuksen
  • valtuuttaja tai valtuutettu kuolee
  • valtuutettu luopuu tehtävästään
  • valtuuttajalle määrätään edunvalvoja

Kun vahvistettu edunvalvontavaltuutus on lakannut olemasta voimassa, valtuutetun tulee antaa päätöstili tehtävänsä hoitamisesta sekä luovuttaa valtakirja ja hoidossaan oleva omaisuus valtuuttajalle tai muulle omaisuuteen oikeutetulle. Muita omaisuuteen oikeutettuja voivat olla esimerkiksi valtuuttajalle määrätty edunvalvoja, toissijainen valtuutettu tai valtuuttajan kuolinpesän osakas. Tilin vastaanottajalla on oikeus saada valtuutetulta nähtäväkseen valtuutetun tehtävän hoitamiseen liittyvät tiliotteet, tositteet ja muut asiakirjat. Päätöstiliä ei tarvitse antaa, jos valtakirjassa on niin määrätty. Päätöstiliä ei koskaan anneta holhousviranomaiselle.

Tilanteet, joissa valtuutus lakkaa

Suomen väkiluku 5 544 277