Edunvalvontavaltuutuksen lakkaaminen

Valtuutus voi lakata ennen sen voimaantuloa tai voimaantulon jälkeen. Valtuutus tulee voimaan, kun holhousviranomainen on vahvistanut sen. Valtuutus lakkaa ennen sen voimaantuloa esimerkiksi, jos valtuuttaja peruuttaa sen. Voimaantulon jälkeen valtuutus lakkaa esimerkiksi, jos:

  • valtuuttaja peruuttaa valtuutuksen
  • valtuuttaja tai valtuutettu kuolee
  • valtuutettu luopuu tehtävästään
  • valtuuttajalle määrätään edunvalvoja

Kun vahvistettu edunvalvontavaltuutus on lakannut olemasta voimassa, valtuutetun tulee antaa päätöstili tehtävänsä hoitamisesta sekä luovuttaa valtakirja ja hoidossaan oleva omaisuus valtuuttajalle tai muulle omaisuuteen oikeutetulle. Muita omaisuuteen oikeutettuja voivat olla esimerkiksi valtuuttajalle määrätty edunvalvoja, toissijainen valtuutettu tai valtuuttajan kuolinpesän osakas. Tilin vastaanottajalla on oikeus saada valtuutetulta nähtäväkseen valtuutetun tehtävän hoitamiseen liittyvät tiliotteet, tositteet ja muut asiakirjat. Päätöstiliä ei tarvitse antaa, jos valtakirjassa on niin määrätty. Päätöstiliä ei koskaan anneta holhousviranomaiselle.

Tilanteet, joissa valtuutus lakkaa

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo.

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet