Hoppa till innehåll

Är er organisation redo för drifttagningen av digitala identitetshandlingar?

Utgivningsdatum 7.6.2022 22.13 | Publicerad på svenska 8.6.2022 kl. 10.32
Pressmeddelande

I början av nästa år är avsikten att ta i bruk digitala identitetshandlingar som fungerar enkelt via en applikation för smarttelefoner. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och polisen utvecklar lösningar för digital identitet på ett kundorienterat sätt och erbjuder organisationer möjlighet att testa applikationen i god tid. Om det är väsentligt för er organisation att kontrollera identiteten i samband med besök lönar det sig att agera nu.

Drifttagningen av digitala identitetshandlingar förutsätter lagändringar som bereds av Finansministeriet.

Hur fungerar digitala identitetshandlingar i besöksärenden?

Det digitala identitetsbeviset används med hjälp av en mobilapplikation. Det digitala identitetsbeviset kan tas i bruk av personer som har ett giltigt finskt pass eller identitetskort. Digitala identitetshandlingar utfärdas av Polisen och de är identitetshandlingar som kan jämställas med pass och identitetskort.

Den organisation som kontrollerar identiteten kan läsa den digitala identitetshandlingen endast maskinellt. I praktiken läser man av QR-koden i applikationen, som förmedlar de uppgifter som användaren valt till granskaren. Digitala identitetshandlingar kan inte kontrolleras med ögonen. MDB genomför för detta ändamål en granskningsapplikation som kan laddas ner gratis på en mobil enhet. Alternativt kan granskningsfunktionen integreras i kassasystemet eller i någon annan lösning som används vid servicepunkten.

Tjänsten är avgiftsfri för både den privata och den offentliga sektorn.

Se animationen om användning av digitala identitetshandlingar vid besök 

Hur kan organisationen förbereda sig på drifttagningen av digitala identitetshandlingar?

Det lönar sig för organisationerna att i god tid förbereda sig för drifttagningen av digitala identitetshandlingar. Det är bra att fundera över hur reformen påverkar organisationen till exempel i kundbetjäningssituationer och om granskningen av digitala identitetshandlingar i organisationen förutsätter till exempel anskaffning av utrustning eller ändringar i kassasystem eller andra system.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar en gång i månaden informationsmöten där man får aktuell information om utvecklingen av lösningar för digital identitet. Evenemangen är öppna för alla och nästa ordnas 23.6.2022. Anmäl dig!

Pilottestning inleds efter sommaren

Efter sommaren publicerar vi en mobilapplikation med vilken man kan testa att kontrollera det digitala identitetsbeviset i besöksärenden. Se tilläggsinformation om pilotförsöket och testningen (på finska).

Förnyelsen av den digitala identiteten görs som en del av finansministeriets program för utveckling av den digitala identiteten, som ingår i regeringsprogrammet. I projektet deltar finansministeriet, Polisstyrelsen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Mer information:

[email protected]  

Lämna dina kontaktuppgifter med blanketten så får du i fortsättningen information om utvecklingen av digital identitet och informationsmöten.

Se också sidan för förnyelse av digital identitet på dvv.fi


Lagförslag som möjliggör en reform av den digitala identiteten hinner inte behandlas i riksdagen före sessionsperiodens slut. Beredningen av den europeiska digitala identitetsplånboken fortsätter. Läs pressmeddelandet.

Hankkeet Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle digihenkilöllisyys digital identitet