Hoppa till innehåll

Utvecklingen av den digitala identitetshandlingen har redan kommit långt – testanvändarnas återkoppling styr när mobilappen färdigställs

Utgivningsdatum 15.9.2022 13.46
Pressmeddelande

I dag har en regeringsproposition om lagstiftning som möjliggör användning av en digital identitetshandling överlämnats till riksdagen. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar en ny mobilapp med vilken man kan använda en digital identitetshandling. Enligt planerna ska appen börja användas 2023. Organisationer som kontrollerar identiteten kan redan testa appen så att de kan förbereda sig för införandet i god tid. Utifrån testarnas observationer finslipas appen kontinuerligt så att den blir bättre.

Digitaalinen henkilöllisyystodistus tarkastetaan mobiilisovelluksesta qr-koodin avulla toisella puhelimella, jossa on tarkastussovellus
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar en ny mobilapp med vilken man kan använda en digital identitetshandling. Just nu testanvänds två mobilappar: appen för digital identitet och appen för kontroll av den.

 

Just nu testanvänds två mobilappar: appen för digital identitet och appen för kontroll av den. Båda har utvecklats på ett kundorienterat sätt och genom att lyssna på de framtida användarna. Servicedesignerna på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har testat apparna och deras olika delar på ett stort antal olika användare med varierande behov och förmågor.

– Testanvändarna är både företrädare för organisationer och enskilda medborgare samt organisationer som representerar dem. Vi har fått mycket återkoppling och den har hjälpt oss att hitta de bästa möjliga lösningarna så att apparna betjänar de flesta, berättar direktör Riitta Partala på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Små och stora företag samt aktörer inom den offentliga sektorn har varit med och testat apparna.

– Responsen vi har fått har varit positiv och förbättringsförslagen har varit konstruktiva. Under testerna har man gjort viktiga observationer med tanke på den kommande användningen, till exempel att de största aktörerna behöver en kontrollösning som integreras i kassasystemet. Vi kommer också att offentliggöra en integrerad lösning i år för testanvändning, fortsätter Partala.

Frivilligorganisationerna deltar i utvecklingen från start

Även frivilligorganisationerna har redan testat att använda apparna. Bland annat E-panelen för äldre (ikääntyneiden Digiraati) som samordnas av Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:s äldreteknologicentral har deltagit i utvecklingen av den digitala identitetshandlingen från start.

– Det är fint att se hur mycket lösningen har utvecklats längs vägen. Man har lyssnat på de äldres behov och gjort förbättringar utifrån våra observationer, konstaterar Suvi Hiltunen, ansvarig planerare på VALLIs äldreteknologicentral.

En digital identitetshandling fungerar också i e-tjänster, vilket i synnerhet de som inte har bankkoder eller någon annan identifieringsmetod för e-tjänster har nytta av.

Utvecklingen är öppen – fler funktioner som ska testas offentliggörs kontinuerligt

Målet är att skapa en mobilapp som är enkel och lätt att använda. För att appen ska fungera behöver den dock många olika bakgrundssystem och funktioner som inte syns för användaren. Bakgrundssystemet är integrerat i befolkningsdatasystemet samt i polisens identitetskorts- och passregister och använder Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikattjänster för att verifiera uppgifterna.

– Vi utvecklar den digitala identitetshandlingen i samarbete med polisen. Vi bygger upp den här nya tjänsten öppet och går kontinuerligt ut med nya funktioner för testning, berättar Partala.

Företag och andra organisationer som kontrollerar identiteten eller åldern bör börja förbereda sig inför införandet så snart som möjligt. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hjälper till och ger stöd.

Identitetshandlingen är det första kortet i den digitala plånboken

Införandet av en digital identitetshandling kräver ändringar i lagstiftningen. En regeringsproposition med förslag till lagstiftning har i dag överlämnats till riksdagen. Lagen avses träda i kraft i september 2023. Samtidigt fortsätter beredningen av en europeisk digital identitetsplånbok i Europeiska kommissionen.

– Den digitala identitetshandlingen är ett steg mot en europeisk digital plånbok, och som föregångare kan vi påverka beredningen av den. Den app vi utvecklar kan utvidgas till att omfatta olika tillstånd och andra personuppgifter, och på så sätt blir en säker användning av uppgifterna smidigare, summerar Partala.

Videon (på finska) visar hur det digitala identitetsbeviset fungerar

Vad är en digital identitetshandling?

  • En digital identitetshandling fungerar med en mobilapp. Appen kan laddas ner gratis i en appbutik. Enligt planerna ska appen börja användas 2023.
  • Den digitala identitetshandlingen kan börja användas av personer som har ett giltigt finskt pass eller identitetskort.
  • Den digitala identitetshandlingen utfärdas av Polisen och det är en identitetshandling som kan jämställas med pass och identitetskort, men den fungerar inte som resedokument.
  • Förnyelsen förbättrar hanteringen av de egna uppgifterna. Användaren av en digital identitetshandling lämnar endast ut de uppgifter om sig själv som behövs i den aktuella situationen då hen uträttar ärenden, till exempel uppgifter om att personen är myndig och ett fotografi.
  • Den digitala identitetshandlingen kan användas ansikte mot ansikte och på nätet.
  • Lösningen är tillgänglig både för den privata och den offentliga sektorn. Via Suomi.fi-identifikation erbjuds den i samma gränssnitt som de övriga identifieringslösningarna idag.
  • De befintliga identitetshandlingarna och identifieringsmetoderna kommer fortsätta att användas. För personer som inte använder mobilappen utvecklas en separat sifferkodenhet för elektronisk identifiering. Sifferkodenheten beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar en digital identitetshandling tillsammans med Polisen, som en del av finansministeriets projekt. Införandet kräver lagändringar, som bereds av Finansministeriet.

Ytterligare information

Läs mer om förnyelsen av den digitala identiteten

E-post: [email protected]

Mer information: direktör Riitta Partala, [email protected]


Lagförslag som möjliggör en reform av den digitala identiteten hinner inte behandlas i riksdagen före sessionsperiodens slut. Beredningen av den europeiska digitala identitetsplånboken fortsätter. Läs pressmeddelandet.

Hankkeet digihenkilöllisyys digital identitet