Hoppa till innehåll

Hur kan företagaren förbereda sig på ibruktagandet av digitala identitetshandlingar?

Utgivningsdatum 18.8.2022 15.50 | Publicerad på svenska 24.8.2022 kl. 9.55
Pressmeddelande

Avsikten är att ett digitalt identitetsbevis ska tas i bruk i början av nästa år. Med ett digitalt identitetsbevis som fungerar i en smarttelefon kan man styrka sin identitet i många situationer där man numera visar sitt pass eller identitetskort. Det digitala identitetsbeviset fungerar också som ett elektroniskt identifieringsverktyg. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar tillsammans med polisen en lättanvänd och informationssäker lösning som gör vardagen smidigare.

Ibruktagandet av den nya lösningen förutsätter lagändringar som främjas av Finansministeriet. Regeringen har för avsikt att överlämna ett lagförslag till riksdagen under hösten 2022 och det är meningen att det digitala identitetsbeviset ska tas i bruk 2023.

Många har redan tillägnat sig smarttelefonen som ett hjälpmedel för betalning och för att uträtta andra ärenden i vardagen. Man kan förvänta sig att även ett digitalt identitetsbevis hittar en bred användarkrets. Enligt lagförslaget är det dock frivilligt att använda det, både för medborgarna och för aktörer som kontrollerar identiteten, såsom företag.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar applikationen för digital identitet och erbjuder också möjligheter att testa den för alla som vill. Företag och andra organisationer kan alltså i god tid förbereda sig för ibruktagandet av det digitala identitetsbeviset.

Vem kan använda det digitala identitetsbeviset och hur?

En privatperson kan ladda ner appen för digitalt identitetsbevis från appbutiken till sin smarttelefon, om hen har ett giltigt pass eller identitetskort som utfärdats av polisen. Det digitala identitetsbeviset fungerar parallellt med de nuvarande lösningarna och ersätter dem inte. När en person använder det digitala identitetsbeviset kan hen hantera sina personuppgifter bättre än i nuläget. I en situation där kunden uträttar ärenden behöver hen endast bevisa väsentliga uppgifter om sig själv, till exempel ålder.

Vad innebär det digitala identitetsbeviset för ett företag?

En person som kontrollerar identiteten, till exempel en företagare, behöver en granskningsapplikation i sin smarttelefon för att kunna läsa det digitala identitetsbeviset. Med appen kan man i praktiken läsa av en QR-kod på kundens telefonskärm.

Det datasäkra digitala identitetsbeviset främjar integritetsskyddet och kan endast läsas maskinellt, dvs. med granskningsapplikationen. Appen kan enkelt laddas ner från appbutiken.
Applikationen för digitalt identitetsbevis och dess läsarapplikation är avgiftsfria och de är lätta att ta i bruk i smarttelefoner. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata erbjuder också avgiftsfritt stöd för ibruktagandet av dem.

Se animationen om användning av det digitala identitetsbeviset vid besök:

Animationens innehåll i textform:

 • En person kommer för att hämta en försändelse.
 • Kundtjänsten ber om identitetsbevis innan försändelsen överlämnas.
 • Kunden visar sitt identitetsbevis med en telefonapplikation. Applikationen bildar en QR-kod.
 • Kundtjänsten läser QR-koden med läsarapplikationen.
 • Kunden ser vilka uppgifter som behövs om hen och godkänner att uppgifterna lämnas ut.
 • Kundtjänsten kontrollerar kundens identitet genom att jämföra ansiktsbilden som visas i läsarapplikationen med personen på plats.
 • Personen har identifierats och försändelsen kan överlåtas.

Se animationen om användning av det digitala identitetsbeviset i e-tjänster:

Animationens innehåll i textform:

 • Ett föremål går sönder i en olycka.
 • Personen tar fram datorn och navigerar till försäkringsbolagets webbplats.
 • Försäkringsbolagets webbtjänst kräver identifiering och en QR-kod visas på skärmen.
 • Personen läser QR-koden på datorskärmen med applikationen för digital identitet.
 • Telefonapplikationen berättar vilka uppgifter om personen som behövs för identifiering. Personen godkänner att uppgifterna lämnas ut.
 • Personen har identifierats och kan göra en skadeanmälan i försäkringsbolagets e-tjänst.

Anmäl dig till testning av lösningar för digital identitet genom att skicka ett meddelande till adressen [email protected] 

Läs mer om förnyelsen av den digitala identiteten.


Lagförslag som möjliggör en reform av den digitala identiteten hinner inte behandlas i riksdagen före sessionsperiodens slut. Beredningen av den europeiska digitala identitetsplånboken fortsätter. Läs pressmeddelandet.

Hankkeet digihenkilöllisyys digital identitet