Hoppa till innehåll

Beredningen av den europeiska identitetsplånboken framskrider: pilotförsöket har inletts i Finland och Europa

Utgivningsdatum 14.6.2023 9.20 | Publicerad på svenska 14.6.2023 kl. 9.27
Pressmeddelande

EU bereder lagstiftningen om europeiska identitetsplånböcker. Plånboken möjliggör att på ett tillförlitligt sätt identifiera sig elektroniskt och påvisa andra personuppgifter i hela EU-området.

Möjligheterna är många i användningen av det europeiska identitetsplånboken

I Europa skulle det vara möjligt att identifiera sig och på ett tillförlitligt sätt påvisa olika personuppgifter med en identitetsplånbok som fungerar över landsgränserna; till exempel information om avlagd examen, förvärvad yrkeskompetens eller körtillstånd. Plånboksapplikationerna kan göra det smidigare att uträtta ärenden i situationer som för närvarande kräver påvisande av olika intyg och tillstånd i pappersform. Det skulle också förbättra säkerheten genom att möjliggöra digital kontroll av uppgifters korrekthet.

Finland deltar aktivt i beredningen och deltar i den tekniska definitionen av lösningen, lagberedningen och pilotförsöken. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata deltar i den tekniska definitionen, säkerställer att Finlands synpunkter beaktas och håller de finländska aktörerna medvetna om det pågående arbetet.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata strävar efter att tillsammans med sina intressentgrupper kartlägga användningsbehoven samt om plånboken också kunde möjliggöra helt nya verksamhetsmodeller. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnade under våren flera workshoppar för att gestalta möjligheterna med den europeiska identitetsplånboken inom olika branscher i Finland. Workshopparna lockade många deltagare och det fanns många förslag för användningsmöjligheter, till exempel för att söka arbete eller för studier i ett annat EU-land.

Pilotförsöket med plånboken har inletts även i Finland

Pilotförsöket med plånboken har inletts under våren. I pilotförsöket deltar olika länder och organisationer från både offentliga och privata branscher. Målet med pilotförsöken är att producera flöden för den tekniska definitionen av plånboken.

I pilotförsöken verkställer Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata plånboksapplikationen och producerar personens kärnuppgifter för den, vilket möjliggör elektronisk identifiering. I pilotförsöken testas även möjligheten att visa upp körtillstånd och examensuppgifter med hjälp av plånboken som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerat. Pilotförsöken fokuserar på gränsöverskridande användningsändamål där den finländska plånboken kan utnyttjas i en tjänst i ett annat land, eller där man i den finländska tjänsten kan utnyttja en plånboksapplikation som producerats i ett annat EU-land.

I pilotförsöken stöder Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beredningen av den europeiska identitetsplånboken i Finland och identifierar roller och ansvar i anslutning till den. Dessutom säkerställer Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att lösningarna för plånboken är kompatibla med Finlands befintliga elektroniska identifiering och betrodda tjänster.

Pilotförsök med plånböcker som omfattar hela Europa och i vilka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata deltar:

  • POTENTIAL-konsortiet: Från Finland deltar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, finansministeriet och Traficom.
  • EWC-konsortiet: Från Finland deltar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, finansministeriet, Skatteförvaltningen, Patent- och registerstyrelsen, Statskontoret, TietoEVRY, Andelslaget Findy och Finnair.
  • DC4EU-konsortiet: Från Finland deltar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, finansministeriet och Utbildningsstyrelsen.

Delta i utvecklingen – mer information om det öppna arbetsrummet och webbinarierna

Kom med och utveckla den europeiska digitala identitetsplånboken. I arbetsrummet som är öppet för alla hittar du information till organisationer om beredningen av identitetsplånboken och hur du kan delta i arbetet.

Öppet arbetsrum (på finska) >>

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar regelbundet webbinarier om den tekniska definitionen av den europeiska identitetsplånboken. Webbinarierna är öppna för alla och deras tidpunkter finns på dvv.fi (på finska).

Läs mer om den europeiska digitala identitetsplånboken på dvv.fi >>

Läs mer om den europeiska digitala identitetsplånboken på vm.fi >>

Ytterligare information: 
Riitta Partala, chef, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected]
Reko-Aleksi Renvik, ledande sakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected]

Hankkeet digihenkilöllisyys digital identitet