Hoppa till innehåll

Kom och utveckla det digitala identitetsbeviset och Suomi.fi-plånboken!

Utgivningsdatum 24.10.2022 12.28 | Publicerad på svenska 24.10.2022 kl. 12.33
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar Suomi.fi-plånbok, med vilken man kan använda det digitala identitetsbeviset. Med Plånbok-applikationen kan du identifiera dig i tjänsterna på webben och styrka din identitet på ort och ställe till exempel i en affär eller på ett ämbetsverk. Hjälp oss att göra applikationen så tydlig som möjligt och anmäl dig till workshoppen som hålls 3.11.2022 kl. 17-18.30!

I workshoppen kan du påverka applikationens innehåll och texternas begriplighet. Vi vill höra vad som har lyckats i applikationens texter och vad som kräver ytterligare utveckling.  

Vi håller workshoppen som ett möte på Teams. Du behöver inte ha grundläggande information om det digitala identitetsbeviset eller planeringen av applikationernas användargränssnittstexter. Workshoppen ordnas på finska. 

Anmäl dig till workshoppen senast 1.11.2022.

Vad handlar förnyelsen av den digitala identiteten om?

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar tjänster för den digitala identiteten tillsammans med polisen, som en del av finansministeriets projekt. 

Utvecklingsarbetet resulterar i en ny, säker mobilapplikation (Suomi.fi-plånbok) för att styrka identiteten i offentliga och privata aktörers besöks- och e-tjänster. För personer som inte använder en mobil enhet produceras dessutom en kodkalkylator som gör det möjligt att uträtta ärenden i den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster. 

De tjänster som utvecklas i samband med reformen blir en del av Suomi.fi-servicehelheten.

Läs mer på sidan om förnyelsen av den digital identiteten.

Tilläggsuppgifter om workshoppen: 
Arla Aalto, sakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, fö[email protected]
Heini Mynttinen, specialsakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, fö[email protected]


Lagförslag som möjliggör en reform av den digitala identiteten hinner inte behandlas i riksdagen före sessionsperiodens slut. Beredningen av den europeiska digitala identitetsplånboken fortsätter. Läs pressmeddelandet.

digihenkilöllisyys digital identitet