Hoppa till innehåll

Finland ansöker om Europeiska kommissionens finansiering för gränsöverskridande pilotförsök med europeiska e-identitetsplånböcker

Utgivningsdatum 18.8.2022 9.31 | Publicerad på svenska 18.8.2022 kl. 9.40
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen utlyste i februari 2022 finansiering från programmet Digital Europe Programme (DIGITAL). Ett delområde i utlysningen gäller gränsöverskridande pilotförsök med europeiska e-identitetsplånböcker i anslutning till ändringen av eIDAS-förordningen. Finland ansöker om finansiering som en del av tre olika konsortier.

Utvecklandet av europeiska e-identitetsplånböcker är i Finland kopplat till det nationella arbetet med att utveckla den digitala identiteten. Arbetet samordnas i finansministeriets program för digital identitet och i det projekt för utveckling av den digitala identiteten som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genomför. Finland ansöker om finansiering från programmet som en del av tre olika konsortier:

  • I POTENTIAL-konsortiet under ledning av Frankrike och Tyskland fokuserar Finland främst på digitala körkort. Ansvariga myndigheter i Finland är finansministeriet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Transport- och kommunikationsverket.
  • I EWC-konsortiet under ledning av Sverige fokuserar Finland på företagens digitala identitet och identitetsplånböcker. Från Finland medverkar finansministeriet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen.
  • I det spanskledda DC4EU-konsortiet fokuserar Finland på utnyttjandet av högskolesektorns examensbetyg i EUDI-plånböcker. Ansvariga myndigheter i Finland är finansministeriet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Utbildningsstyrelsen.

Finansiering kan sökas fram till onsdagen den 17 augusti. Europeiska kommissionen offentliggör finansieringsbesluten i december 2022.

Vad är eIDAS-förordningen?

Utvecklandet av en e-identitetsplånbok i EU baserar sig på kommissionens lagstiftningsförslag från juni 2021 (COM (2021) 281 final), genom vilken EU:s så kallade eIDAS-förordning ((EU) nr 910/2014) ändras. Förordningen innehåller bestämmelser om gränsöverskridande elektronisk identifiering av personer och om betrodda tjänster i anslutning till elektronisk kommunikation. I och med att förordningen ändras kommer den i fortsättningen också att innehålla bestämmelser om europeiska e-identitetsplånböcker.

Mer information: 
Teemu Kääriäinen, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 0295 530 138, fö[email protected]
Riitta Partala, direktör, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn 0295 535 044, fö[email protected] 

Digital identitet (vm.fi)
Europeiska plånboksapplikationen (vm.fi)
Förnyelse av den digitala identiteten (dvv.fi)
Digital Europe Programme på EU-kommissionens webbplats (på engelska)


Lagförslag som möjliggör en reform av den digitala identiteten hinner inte behandlas i riksdagen före sessionsperiodens slut. Beredningen av den europeiska digitala identitetsplånboken fortsätter. Läs pressmeddelandet.

Hankkeet Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle digihenkilöllisyys digital identitet