Hoppa till innehåll

Testanvändningen av digitala identitetslösningar har inletts i organisationerna

Utgivningsdatum 28.11.2022 15.28 | Publicerad på svenska 9.12.2022 kl. 9.21
Pressmeddelande

Utvecklingen av nya lösningar för digital identitet har framskridit långt vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och alla tjänster kan nu testas. Avsikten är att lösningarna ska tas i bruk den 1.9.2023. Vid sidan av utvecklingen av den nationella lösningen deltar myndigheten även i utvecklingen av, samt påverkar utvecklingen av den europeiska digitala identiteten, där man skapar en grund för en europeisk plånboksapplikation som kan utnyttjas inom hela EU-området. Reformen går framåt, både vad gäller lagberedning och tekniska specifikationer.

Ett stort antal organisationer deltar i testningen – snart också allmänheten

Det pågår flera pilotprojekt där organisationer testar hur de kan utnyttja digitala identitetshandlingar, utlänningars e-tjänstverktyg och kodkalkylatorer. Nu senast har det blivit möjligt att testa en verifieringsapplikation för digitala identitetshandlingar som integreras in i organisationens eget system. MDB:s läsarapplikation och lösning för elektronisk identifiering har testats i flera månader redan. Bekanta dig med testningens stödmaterial (på finska).

Allmänheten kan anmäla sig till ett användarsamfund, jdär de kan uttrycka sina åsikter samt pröva och utvärdera nya tjänster för digital identitet. Syftet är att få med en variationsrik grupp med både finländare och utlänningar som använder finländska tjänster i utvecklingen av den digitala identiteten.

Tjänster som utvecklas i reformen:

  • Suomi.fi-plånbok dvs. en mobilapplikation för digital identitet med digitala identitetsbevis och digitala e-tjänstverktyg för utlänningar.
  • Digitalt identitetsbevis: ett identitetsbevis för att uträtta ärenden elektroniskt och på ort och ställe, vid sidan av pass och identitetskort.
  • E-tjänstverktyg för utlänningar: lösning för styrkande av identitet för utlänningar som kan användas i e-tjänster.
  • Kodvisare: verktyg för identifiering i offentliga tjänster för dem som inte använder en mobil enhet.

Införandet av digitala identitetslösningar förutsätter lagändringar och riksdagen behandlar nu lagförslaget. Tanken är att lagen ska träda i kraft och att vi kan ta tjänsterna i bruk den 1.9.2023.

Kraven på en europeisk digital identitet utvecklas

Inom EU pågår arbetet för att utveckla den europeiska digitala identiteten. Experter från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata deltar också i detta arbete som skapar en grund för europeiska plånboksapplikationer som ska kunna utnyttjas inom hela EU. Reformen går framåt, både vad gäller lagberedning och tekniska specifikationer.

I oktober-november kommenterades det första utkastet till referensarkitektur, som efter färdigställandet i betydande grad styr det tekniska genomförandet. Kommissionen har också valt en leverantör för referensgenomförandet av plånboksapplikationen och ett beslut om finansieringen av plånbokspilotprojektet borde också fattas inom kort. Finland deltar i tre olika konsortier och om de lyckas med sin finansieringsansökan kan man i Finland pilottesta flera olika plånböcker under åren 2023–2025.

Förnyelsen av den digitala identiteten framskrider både i Finland och i EU. Du håller dig bäst uppdaterad genom att delta i informationsmöten som ordnas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (på finska).

Läs mer om förnyelsen av den digitala identiteten

 


Lagförslag som möjliggör en reform av den digitala identiteten hinner inte behandlas i riksdagen före sessionsperiodens slut. Beredningen av den europeiska digitala identitetsplånboken fortsätter. Läs pressmeddelandet.

Hankkeet digihenkilöllisyys digital identitet