Granska PDF-dokuments underskrift

Autenticiteten hos elektroniska signaturer i PDF-dokument kan kontrolleras i tjänsten för granskning av PDF-dokument som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Tjänsten tar ställning till

  • signaturens tekniska giltighet och juridiska ställning
  • riktigheten hos den undertecknande personen eller organisationen.

Tjänsten tar inte ställning till innehållets tillförlitlighet eller till exempel den undertecknande personens eller organisationens behörighet.

Så här granskar du dokument

Underskriften kontrolleras under punkten Granska PDF-dokument i tjänsten.

Granska PDF-dokument

  1. Välj den fil som ska granskas genom att klicka på fältet och bläddra i din enhet eller dra filen till det fält som är avsett för den.
  2. Klicka på Skicka till granskning.
  3. Tjänsten visar uppgifterna om de elektroniska signaturer som finns i dokumentet.
  4. Knappen Töm tömmer vyn.

Tjänsten sparar inte det dokument du skickat in efter granskningen.

 

Kontroller som tjänsten gör

Tjänsten genomför följande kontroller av PDF-dokument och signaturer:

Respons från tjänsten