Jyväskylä

  • Adress och våning: Hannikaisenkatu 47, 40100 Jyväskylä
  • Vigseldagar: Onsdag och fredag
  • Parkering: Avgiftsbelagd gatuparkering, parkeringshallar i centrum
  • Tillgänglighet, tillgång med rullstol:  Ja, hiss
  • Vigselparet anmäler sin ankomst: Hos lobbyservicedisken (1 vån.)
  • Antal gäster: 10 personer
  • Omklädning och förvaring av ägodelar: Det finns ingen plats att byta om och inga låsbara utrymmen för förvaring av ägodelar
  • Sittplatser i vigsellokalen: 3 sittplatser
  • Kundtoalett: I närheten av vigsellokalen