Hoppa till innehåll

Förening, övergå till Suomi.fi-fullmakter nu

Utgivningsdatum 5.5.2021 9.00
Pressmeddelande

Användningen av Katso-tjänsten upphör. Katso-tjänsten ersätts av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter. Det lönar sig för föreningar att sköta Suomi.fi-fullmakter nu så att ärenden med Skatteförvaltningen, inkomstregistret, FPA och andra myndigheter fungerar även efter att Katso-tjänsten har upphört.

I stället för Katso-koder loggar man i fortsättningen in i e-tjänsterna med starka personliga identifieringsverktyg såsom nätbankskoder, mobilcertifikat, identitetskort som beviljats av polisen eller aktivkort som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Den som använder Suomi.fi-fullmakter behöver inga separata koder. Katso-koderna tas helt ur bruk.

Om du är införd som styrelseordförande eller person med firmateckningsrätt för en förening i föreningsregistret, kan du för föreningens räkning sköta ärenden utan särskild fullmakt på MinSkatt, Lomake.fi och Ilmoitin.fi.

Läs mera 

De fullmakter som nu finns i Katso-tjänsten ska skapas på nytt – uppgifterna överförs inte automatiskt till Suomi.fi-fullmakter

Efter årsskiftet är det inte längre möjligt att identifiera sig med Katso-koden och rollerna och fullmakterna i Katso-tjänsten är inte längre i kraft. De fullmakter som nu finns i Katso-tjänsten överförs inte automatiskt till den nya tjänsten utan de ska skapas i Suomi.fi-fullmakter.

Suomi.fi-fullmakter används bl.a. i den offentliga förvaltningens e-tjänster. De e-tjänster som överförs från Katso ger egna kunder anvisningar om vilka fullmakter som behövs och om tidtabellen för ändringen per e-tjänst. Länkar till ämbetsverkens anvisningar hittas i e-tjänsten Katso.

Anvisningar för att ge fullmakter i Suomi.fi-fullmakter hittas under Anvisningar och stöd.

Största delen av föreningarna kan ge fullmakter på egen hand i Suomi.fi-fullmakter

En person som har rätt att representera föreningen ensam (arbeta ensam som namntecknare) kan identifiera sig i Suomi.fi-fullmakter med sina egna identifieringsverktyg. Han eller hon kan sköta föreningens fullmakter i tjänsten Suomi.fi på egen hand. Till exempel kan föreningens ordförande ha rätt att ensam företräda föreningen.

Suomi.fi-tjänsten kontrollerar representationsrätten i PRS föreningsregister.

I Skatteförvaltningens tjänster kan ordföranden uträtta ärenden som föreningens representant utan särskild fullmakt även om han eller hon inte ensam har rätt att företräda föreningen enligt föreningsregistret.

Du kan kontrollera din förenings registrerade representationsrättigheter genom att köpa ett registerutdrag i föreningsregistrets informationstjänst. Registerutdraget kostar 3,22 euro (inkl. Moms 24%). Gå till föreningsregistrets informationstjänst.

I vissa fall går det inte att logga in i Suomi.fi-fullmakter även om personen i föreningsregistret har rätt att ensam representera föreningen.

Gör då en begäran om kontroll i föreningsregistret med responsblanketten på prh.fi. Välj "Föreningar" på blanketten. Skriv i textfältet att Suomi.fi-fullmakter inte lyckas och dessutom följande uppgifter:

  • föreningens FO-nummer
  • namn på person som inte kan ge fullmakt
  • e-postadress för svar.

Begäran om kontroll kan göras med responsblanketten på prh.fi.

I vissa föreningars namnteckningsstadga förutsätts två eller flera representanter tillsammans för att representera föreningen. I dessa fall ska du skicka fullmaktsansökan med bilagor till tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande på Suomi.fi.

Närmare anvisningar för dessa fall hittas i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.


Vad är Katso-tjänsten?

Katso-organisationsidentifiering och fullmaktshantering är ett sätt för företag och sammanslutningar att identifiera sig i myndigheternas elektroniska tjänster. Katso-tjänsten tas ur bruk 31.12.2020 och ersätts av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter.

Efter årsskiftet är det inte längre möjligt att identifiera sig med Katso-koden och rollerna och fullmakterna i Katso-tjänsten är inte längre i kraft.

Vad är Suomi.fi-fullmakter?

Suomi.fi-fullmakter är en självbetjäning för elektroniska fullmakter där företag, föreningar och privatpersoner kan ge en person, ett företag eller ett samfund fullmakt att sköta sina ärenden.

Vad är en Suomi.fi-fullmakt?

En Suomi.fi-fullmakt är en elektronisk fullmakt vars uppgifter sparas i fullmaktsregistret. När en person vill uträtta ärenden för någon annans räkning i en tjänst som utnyttjar Suomi.fi-fullmakter kontrolleras rätten att uträtta ärenden tidvis i basregistret.

Vad är tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande?

Tjänsten för befullmäktigande av tjänstemän är avsedd för aktörer som inte kan börja ge elektroniska fullmakter på egen hand.

I tjänsten för befullmäktigande av tjänstemän ansöker organisationen om fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt för den medlem i organisationen som ska administrera fullmakterna. Tjänstemannen registrerar fullmakter på ansökan.

Den som fått fullmaktsrätt kan i Suomi.fi-fullmakter på egen hand ge fullmakter åt andra personer eller organisationer som agerar på organisationens vägnar. En person som fått representantens fullmaktsrätt kan på egen hand i Suomi.fi-fullmakter ge företaget eller samfundet representationsfullmakter för den person, det företag eller den sammanslutning som gett fullmakten till andra personer och begära ärendefullmakter av andra företag, samfund eller personer för att sköta fullmaktsgivarens ärenden.

fullmakter