Tvåfaktorsautentisering

Webbapplikationen för Ajourhållning av byggnads- och lägenhetsuppgifter övergår till tvåfaktorsautentisering 12.4.2023. Detta gäller personer som loggar in på Webbapplikationen med kombinationen användarnamn och lösenord. Inloggning med certifikatkort ändras inte, utan fortsätter på samma sätt som för närvarande. 

 Från och med 12.4.2023 kl. 12.00 är inloggningsalternativen: 

  • Certifikatkort beviljat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 
  • Tvåfaktorsautentisering: användarnamn, lösenord och engångskod från autentiseringsappen (autentiseraren) vid varje inloggning. Autentiseringsappen laddas ner i smarttelefonen. Som autentiseringsapp duger en applikation som utvecklats av en tillförlitlig aktör, till exempel Google Authenticator eller Microsoft Authenticator. Kontakta din organisations IT-stöd i frågor som gäller smarttelefonen och autentiseringsappen. 

 

Informationstillfällen

Vi ordnar två finskspråkiga informationstillfällen för användarna av BDS-användargränssnittet för byggnads- och lägenhetsuppgifter 21.3 kl. 8.15–9.30 och 29.3 kl. 12.15–13.30 och ett svenskspråkigt informationstillfälle 23.3 kl. 8.15–9.30. Informationstillfällena har samma innehåll.

Anmälan till informationstillfället Infoformationstillfället 23.3.2023

 

Anvisningar

Autentiseringsappen laddas ner i smarttelefonen. Som autentiseringsapp duger en applikation som utvecklats av en tillförlitlig aktör, till exempel Google Authenticator eller Microsoft Authenticator. Kontakta din organisations IT-stöd i frågor som gäller smarttelefonen och autentiseringsappen.

Snabbhjälp för att installera autentiseringsprogram länk snabbhjälp

Hjälpvideo för ibruktagninen av autentiseringsprogram länk till hjälpvideon