Tvåfaktorsautentisering

Webbapplikationen för Ajourhållning av byggnads- och lägenhetsuppgifter har gått över till tvåfaktorsautentisering 11.5.2023.

Detta gäller personer som loggar in på Webbapplikationen med kombinationen användarnamn och lösenord. Inloggning med certifikatkort ändras inte, utan fortsätter på samma sätt som för närvarande. 

Det finns tre alternativa sätt att logga in

  1. certifikatkort beviljat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och PIN-kod

  2. användarnamn, lösenord och engångskod från smarttelefonens autentiseringsapp vid varje inloggning

  3. användarnamn, lösenord och engångskod från en kodkalkylator

För tvåfaktorsautentiseringen behöver användaren i första hand ha en smarttelefon. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ger inte stöd för att använda smarttelefonen.

Alternativt kan tvåfaktorsautentiseringen göras med en MFA-programmerbar apparat som stöder TOTP-standarden (kodkalkylator). Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ger inte anvisningar eller stöd för att använda eller ta i bruk MFA-apparater.

Gör så här

Autentiseringsappen laddas ner i smarttelefonen. Som autentiseringsapp duger en applikation som utvecklats av en tillförlitlig aktör, till exempel Google Authenticator eller Microsoft Authenticator. Kontakta din organisations IT-stöd i frågor som gäller smarttelefonen och autentiseringsappen.

Användarnamnet och lösenordet måste vara ikraft när du kopplar autentiseringsappen. Om lösenordet har upphört att gälla måste du återställa det innan du ansluter appen.

Användarinstruktion för tvåfaktorsautentisering (pdf)

Titta på en video om ibruktagninen av autentiseringsprogram

Vanliga frågor om tvåfaktorsautentisering