Tillgänglighet för de tjänster som myndigheten för digitalisering och befolkningsdata erbjuder i lomake.fi-webbplatsen

I detta utlåtande beskriver vi hur de tjänster som myndigheten för digitalisering och befolkningsdata erbjuder i lomake.fi-webbplatsen uppfyller kraven som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ställer, brister i webbplatsen tillgänglighet samt hur du kan ge respons.

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori står bakom den här webbplatsen. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata erbjuder några tjänster på webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster. I vårt planerings- och utvecklingsarbete beaktar vi fortgående de digitala tjänsternas tillgänglighet.  

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är gammal och vi är medvetna om att det förekommer brister i tillgängligheten. Vi har gjort en intern tillgänglighetstest. Vi har noterat åtminstone följande tillgänglighetsbrister bland våra tjänster på lomake.fi:

  • Webbplatsen saknar länk till huvudsidan. (WCAG 2.4.1)
  • Webbplatsen språk har inte angetts korrekt. (WCAG 3.1.1)

Oproportionell börda

Vi åberopar oproportionell börda som det stadgas om i 8 § lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Före utgången av 2022 kommer myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att ersätta de tjänster som erbjuds i lomake.fi med en ny tillgänglig tjänst. 

Noterade du brister i tillgängligheten?

Vi strävar till att fortgående förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss, om du upptäcker brister som inte nämns i detta utlåtande. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så fort som möjligt eller senast inom två veckor. Du kan kontakta oss på adressen tillganglighet(at)dvv.fi.Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella saavutettavuus(at)dvv.fi.

Tillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte alls har fått något svar inom två veckor, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland.  På deras hemsidor finns det information om hur man kan lämna in ett klagomål samt om hur ärendet handläggs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(a)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Detta utlåtande har upprättats 18.9.2020.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Tillgänglighetskrav-webbsidor