Tillgänglighet för dvv.fi-webbplatsen

I detta utlåtande beskriver vi hur webbplatsen uppfyller kraven som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ställer, brister i webbplatsen tillgänglighet samt hur du kan ge respons.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster. I vårt planerings- och utvecklingsarbete beaktar vi fortgående de digitala tjänsternas tillgänglighet.  

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Största delen av webbplatsen uppfyller A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier (WCAG-kriterierna 2.1) som nämns i lagen. Brister i tillgänglighet som förekommer på webbplatsen är beskrivna nedan.

Noterade du brister i tillgängligheten?

Vi strävar till att fortgående förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss, om du upptäcker brister som inte nämns i detta utlåtande. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så fort som möjligt eller senast inom två veckor. Du kan kontakta oss på adressen tillganglighet(at)dvv.

Tillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte alls har fått något svar inom två veckor, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland.  På deras hemsidor finns det information om hur man kan lämna in ett klagomål samt om hur ärendet handläggs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet(a)rfv.fi

Telefonväxel 0295 016 000

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte än till alla delar förenlig med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.   

Innehåll eller funktioner, som inte är tillgängliga

  • Det finns små brister i användningen av rubriknivåerna på webbtjänstens innehållssidor. Man har hoppat över vissa rubriknivåer och alla rubriker har inte systematiskt markerats som rubriker. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)
  • Det finns brister i användningen av tangentbordet för att begränsa sökfunktionen och sökningen. (WCAG 2.1.1)
  • Webbtjänsten innehåller några inexakta länktexter. (WCAG 2.4.4)

Vi har för avsikt att åtgärda uppräknade tillgänglighetsproblem under 2024.

Vissa typer av innehåll omfattas inte av tillgänglighetskraven

I webbtjänsten finns podcaster som inte är tillgängliga. De saknar textbeskrivning. Röstinnehåll som publicerats före den 23 september 2020 behöver enligt lagen inte göras retroaktivt tillgängligt eller avlägsnas från webbplatsen.

Hur har vi testat webbplatsen?

Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en tredje part om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Webbplatsen är publicerad 1.1.2020.

Detta utlåtande har upprättats 1.4.2020.

Detta utlåtande uppdaterades senast 12.10.2023


Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Tillgänglighetskrav-webbsidor


Du kan ge respons på webbplatsen och dess tillgänglighet på blanketten.

Ge respons på webbplatsen dvv.fi

Finlands invånarantal 5 635 667