Tillgänglighet av dvv.fi-webbplatsen

Vi har förverkligat webbplatsen dvv.fi med hänsyn till kraven på tillgänglighet både tekniskt och innehållsmässigt. På webbplatsen kan det finnas några bilagor som inte är tillgängliga. En stor del av dessa filer har publicerats före september 2018. På webbplatsen finns det också länkar till podcastsändningar och videor som inte är textade. Dessa har publicerats före 2020. 
Webbplatsens tillgänglighet testas i januari 2020. Vi gör en tillgänglighetsbeskrivning på basis av observationer under testningen och publicerar beskrivningen på den här sidan. Vid behov förbättrar vi webbplatsens egenskaper eller innehåll på basis av observationerna.

Du kan ge respons på webbplatsen och dess tillgänglighet på blanketten.

Ge respons på webbplatsen dvv.fi

Finlands invånarantal 5 543 009