Hoppa till innehåll

Myndighetsärenden kan nu skötas i den förnyade Suomi.fi-nättjänsten

Utgivningsdatum 3.7.2017 9.42
Pressmeddelande

Den förnyade Suomi.fi-nättjänsten är nu öppen för användning av medborgarna. Med hjälp av tjänsten kan medborgarna med en enda inloggning bland annat kontrollera sina uppgifter i olika myndighetsregister och utföra de e-tjänster som flera olika aktörer inom den offentliga förvaltningen tillhandahåller. I framtiden kan tjänsten även användas till mottagande av elektroniska myndighetsmeddelanden och till att ge en person fullmakt att utföra ens ärenden.

Medborgarna och företagen har nu tillgång till en bredare och mångsidigare servicehelhet än tidigare eftersom den offentliga förvaltningens tjänster och ärendekanaler finns samlade på ett ställe.

”Om en medborgare inte till exempel vet hos vilken myndighet hen ska sköta sitt ärende ger Suomi.fi-nättjänsten anvisningar om vilken instans som är den rätta”, berättar Befolkningsregistercentralens projektchef Jani Ruuskanen.

Nättjänsten erbjuder information för livssituationer där medborgaren är tvungen att utföra ärenden hos flera olika myndigheter. Sådana situationer är till exempel ett barns födsel, en skilsmässa, arbetslöshet eller en närståendes död. Tjänsten innehåller också information och anvisningar om företagande. Suomi.fi-nättjänsten för företagare blir klar i slutet av 2017.

Genom att logga in i tjänsten kan användaren kontrollera sina uppgifter i flera myndighetsregister – till exempel i befolkningsdatasystemet, i fordons- och båtregistret samt i handelsregistret. Vid samma inloggning är det också möjligt att utföra ärenden inom de e-tjänster som erbjuds av olika aktörer inom den offentliga förvaltningen.

Suomi.fi erbjuder även helt nya tjänster till medborgarna

Den nyligen öppnade Suomi.fi-nättjänsten kommer att utvidgas betydligt i slutet av året.

”Den första versionen som publiceras påminner om stammen på ett träd som växer och blir tätare när allt fler organisationer överför sina tjänster till suomi.fi”, berättar Ruuskanen.

En av de mest betydande nya tjänsterna är Suomi.fi-meddelanden där medborgaren i framtiden ska kunna ta emot post i elektronisk form från olika myndigheter. Meddelandena kan vara till exempel beslut, anvisningar och kungörelser. Suomi.fi-meddelandena ersätter stegvis post i pappersformat.

”De personer som inte vill eller inte kan ta emot myndighetspost i elektronisk form får även i fortsättningen sin post i pappersform”, berättar Befolkningsregistercentralens direktör för digitala tjänster Janne Viskari.

I slutet av året kommer man via suomi.fi också att kunna ge en annan person fullmakt att utföra ärenden för ens egen del.

”Medborgaren kan till exempel sköta ärenden för sina åldrande föräldrars del eller ge fullmakt till en person som hen litar på för att denne ska sköta ens ärenden under en utlandsresa”, ger Viskari som exempel.

Medborgarna kommer allt oftare att få post i elektronisk form från flera organisationer inom den offentliga sektorn i den takt dessa börjar använda Suomi.fi-meddelandena. Det blir också möjligt att ge elektronisk fullmakt i allt fler ärenden när organisationerna och företagen inom den offentliga förvaltningen tar i bruk tjänsten för Fullmakter. 

>> Bekanta dig med den förnyade Suomi.fi-nättjänsten

Vi berättar mer om den nya Suomi.fi-nättjänsten vid ett informationstillfälle för pressen. Informationstillfället ordnas i samband med Finlandsarenan onsdag 12.7.2017 kl. 10.45–12.00 vid hotell Scandic Pori (adress: Itsenäisyydenkatu 41, Björneborg).

Anmäl dig senast 5.7.2017: Taina Rinta-Kauhajärvi, Viestintätoimisto Kaiku Helsinki, 040 515 2963, [email protected].

Vi berättar om nya Suomi.fi-tjänster för medborgarna på Finlandsarenans Medborgartorg (Kansalaistori) under tiden 10–14.7.2017.

Välkommen och hör mer om suomi.fi!

Mer information

Befolkningsregistercentralen, Direktör Janne Viskari, tfn 0295 535 022, fornamn.efternamn[at]vrk.fi