Hoppa till innehåll

Vår kundservice i Lahtis flyttas till en gemensam servicepunkt 28.6.2023

Utgivningsdatum 15.6.2023 11.46 | Publicerad på svenska 15.6.2023 kl. 11.52
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhetsställe i Lahtis förnyas i juni 2023 till statens gemensamma serviceställe. Verksamheten fortsätter i samma fastighet som tidigare, men i fortsättningen betjänar flera statliga ämbetsverk i den förnyade kundservicelokalen.

I Lahtis betjänar vi från och med onsdagen den 28.6.2023 på adressen Kirkkokatu 12 (huvudingången) vid samma kundserviceställe som Skatteförvaltningen, Lantmäteriverket, FPA, Tavastlands AN-byrå och Utsökningen. Med tidsbokning finns det tider redan till tisdagen den 27.6.2023.

Vår kundservice är öppen i Lahtis onsdagar och fredagar kl. 9–12. Med tidsbokning finns det fler besökstider tillgängliga.

Boka tid för ärenden som kräver besök

Största delen av ärendena kräver inget besök vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe, utan ärendet kan skötas via elektroniska servicekanaler eller via telefontjänsten.

Om ditt ärende kräver ett besök på vårt serviceställe rekommenderar vi att du bokar tid på förhand. På så sätt undviker du att behöva köa.

Se våra tjänster som kräver besök: https://dvv.fi/sv/tjanster-som-kraver-besok 

Boka tid för ärenden som kräver besök 

Renoveringen av ämbetshuset i Lahtis och de gemensamma serviceställena är en del av förnyelsen av statens service- och lokalnät. Målet med projektet är att under 2020-talet samla de statliga myndigheternas kundservice vid personligt besök till gemensamma serviceställen. Samtidigt effektiviseras statens lokalanvändning när ämbetsverken flyttar till gemensamma kontorslokaler.