Hoppa till innehåll

Uträttande av ärenden för arbetslösa förändras - Suomi.fi-guiden betjänar alla arbetslösa i en ny situation

Utgivningsdatum 4.5.2022 8.35
Pressmeddelande

Sysselsättningstjänsterna förnyades från och med den 2 maj. När jobbsökningen inleds får arbetslösa arbetssökande mera personliga tjänster än tidigare. Dessutom kommer de arbetssökande ännu noggrannare överens med myndigheterna om målen för jobbsökningen. Den nya guiden för arbetslösa i Suomi.fi-webbtjänsten innehåller aktuell information om de förnyade sysselsättningstjänsterna.

Guiden ger skräddarsydda råd genom att du först svarar på kartläggande frågor  

Guiden är avsedd både för dem som blir arbetslösa och för dem som varit arbetslösa en tid. Guiden utgår från livssituationen och erbjuder skräddarsydda tjänster och information för såväl en ung person som avslutat skolan som för en person som upplever att arbetsförmågan har försämrats.  

De arbetslösas livssituationer är mycket olika. En högskoleutbildad person med lång arbetshistoria har en annan väg tillbaka till arbetslivet än en person som efter 20 års arbetskarriär blir arbetslös till exempel på en fabrik eller en person som har splittrad arbetskarriär.  

”Jag tror att denna riksomfattande guide också betjänar dem som arbetar med kundservice i olika områden när de hänvisar klienter till aktuell och riktad information”, konstaterar Mira Pihlaja, projektchef för Vasa stads ekosystemarbete för sysselsättning. ”Den lönar sig också för användaren av guiden att svara på bakgrundsfrågorna för att få information som passar just den egna eller klientens situation”, fortsätter Pihlaja. 

Den nya guiden för Suomi.fi-webbtjänsten svarar på väldigt varierande behov. I guiden beaktas till exempel studier som arbetslös, företagande och ansökan om rehabilitering. 
Genom att svara på frågor som kartlägger den egna situationen hittar läsaren råd och tjänster som passar honom eller henne. Guiden innehåller information om centrala myndighetsbestämmelser, lagstadgade skyldigheter och tjänster för arbetslösa.

Guiden erbjuder situationsspecifik information och tjänster i stället för informationsöverbelastning 

”I en svår livssituation, såsom att bli arbetslös, kan det vara svårt att bekanta sig med omfattande anvisningar och söka den information som du själv behöver. I värsta fall kan arbetslösheten dra ut på tiden och utkomstskyddet äventyras om du inte hittar rätta tjänster i tid”, berättar specialsakkunnig Olli Hurskainen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Jukka Haapakoski, verksamhetsledare för Finlands Nationella Organisation för Arbetslösa rf, anser att den nya informationsportalen är ett välkommet tillägg i tjänsterna för arbetslösa. ”När många frågor som gäller arbetslösa och arbetslöshet för närvarande genomgår stora förändringar är det viktigt att den arbetslösa kan hitta tips och länkar så heltäckande som möjligt enligt modellen ett enda serviceställe”.

I planeringen av guiden deltog NTM-centralen i Österbotten, Folkhälsan, FPA, UF-centret, det kommunala sysselsättningsförsöket i Karlebyregionen, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Garantistiftelsen, Tammerfors stad, THL, Arbetslöshetskassornas Samorganisation TYJ, Finlands Nationella Organisation för Arbetslösa rf och Vasa stad. 

 

Bekanta dig med nya guiden

suomi.fi/guider/arbetsloshet