Hyppää sisältöön

Työttömien asiointi muuttuu – Suomi.fi-opas palvelee kaikkia työttömiä uudessa tilanteessa 

Julkaisuajankohta 4.5.2022 8.35
Tiedote

Työllisyyspalvelut uudistuivat 2. toukokuuta alkaen. Työttömät työnhakijat saavat työnhaun alkaessa aiempaa enemmän henkilökohtaista palvelua. Lisäksi työnhakijat sopivat viranomaisten kanssa työnhaun tavoitteista entistä tarkemmin.  

Suomi.fi-verkkopalvelun uusi työttömän opas sisältää ajankohtaiset tiedot uudistuneista työllisyyspalveluista.  

Oppaasta saa räätälöidyt neuvot vastaamalla ensin kartoittaviin kysymyksiin  

Opas on suunniteltu sekä juuri työttömäksi jääville että jo jonkin aikaa työttömänä olleille. Elämäntilannelähtöinen opas tarjoaa räätälöidysti tietoa ja palveluita niin koulunsa päättävälle nuorelle kuin henkilölle, joka kokee työkykynsä heikentyneen.  

Työttömien elämäntilanteet ovat hyvin erilaisia. Korkeakoulutetulla ja pitkän työhistorian omaavalla henkilöllä on erilainen polku takaisin työelämään kuin henkilöllä, joka jää 20 vuoden työuran jälkeen työttömäksi esimerkiksi tehtaalta tai jonka työura on sirpaleinen.  

“Uskon, että tämä valtakunnallinen opas palvelee myös asiakaspalvelua eri alueilla tekeviä heidän ohjatessaan asiakkaita ajantasaisen kohdennetun tiedon äärelle”, toteaa Vaasan työllisyyden ekosysteemin projektipäällikkö Mira Pihlaja Vaasan kaupungin hyvinvointipalveluista. “Oppaan käyttäjän kannattaa siis vastata taustakysymyksiin saadakseen juuri omaan tai asiakkaan tilanteeseen sopivaa tietoa”, jatkaa Pihlaja. 

Suomi.fi-verkkopalvelun uusi opas vastaa hyvin monenlaisiin tarpeisiin. Oppaassa on huomioitu esimerkiksi opiskelu työttömänä, yrittäjäksi ryhtyminen ja kuntoutukseen hakeutuminen. 
Vastaamalla omaa tilannettaan kartoittaviin kysymyksiin lukija löytää itselleen sopivia neuvoja ja palveluja. Opas sisältää tiedot keskeisistä viranomaismääräyksistä, lakisääteisistä velvoitteista sekä työttömille suunnatuista palveluista.

Opas tarjoaa tilannekohtaista tietoa ja palveluita informaatioähkyn sijaan 

“Vaikeassa elämäntilanteessa, kuten työttömäksi jäädessä, voi olla vaikeaa tutustua laajoihin ohjeistuksiin ja etsiä niistä itselle tarvittavaa tietoa. Pahimmillaan työttömyys voi pitkittyä sekä toimeentulon turva vaarantua, jos ihminen ei löydä ajoissa oikeiden palveluiden äärelle”, kertoo erityisasiantuntija Olli Hurskainen Digi- ja väestötietovirastosta. 

Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski pitää uutta tietoportaalia tervetulleena lisänä työttömien palveluissa. ”Kun monet työttömiä ja työttömyyttä koskevat asiat ovat parhaillaan isossa muutoksessa, on tärkeää, että työttömän on mahdollista löytää vinkit ja linkit mahdollisimman kattavasti ns. yhden luukun periaatteella.”

Oppaan suunnitteluun ovat osallistuneet Pohjanmaan ELY-keskus, Folkhälsan, Kela, KEHA-keskus, Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilu, Pohjanmaan TE-toimisto, Takuusäätiö, Tampereen kaupunki, THL, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ, Työttömien Keskusjärjestö ja Vaasan kaupunki. 

Tutustu uuteen oppaaseen

Tutustu uuteen oppaaseen Suomi.fi-verkkopalvelussa:  suomi.fi/oppaat/tyottomyys