Hoppa till innehåll

Två VAHTI-utmärkelser delades ut på seminariet om cyber- och digital säkerhet

Utgivningsdatum 13.6.2024 9.39 | Publicerad på svenska 14.6.2024 kl. 14.14
Pressmeddelande

Mottagarna av VAHTI-utmärkelserna offentliggjordes på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas seminarium om cyber- och digital säkerhet den 13 juni 2024. VAHTI-utmärkelsen beviljas personer eller organisationer som särskilt förtjänstfullt har utvecklat den digitala säkerheten. Vid seminariet i juni tilldelades utmärkelser till projektet Nettideittiturva och CitySec-aktörerna.

Projektet Nettideittiturva

Romansbedrägerier är en av de värsta formerna av nätbrottslighet. Vem som helst kan drabbas av romansbedrägeri, men oftast är det kvinnor som blir måltavlor. Romansbedrägeri är ett ekonomiskt bedrägeri där gärningsmannen har för avsikt att lura till sig pengar. I Finland förlorade personer 10,4 miljoner euro i romansbedrägerier och dokumentbedrägerier under 2023 (Finanssiala ry).

Projektet Nettideittiturva som startades år 2023 av Sosped-stiftelsen och Maria Akademin, har skapat ett betydande stödnätverk och tjänst genom vilket projektet har kunnat hjälpa offer för romansbedrägerier och deras närstående. Dessutom utbildar Nettideittiturva yrkesverksamma att känna igen och ta upp erfarenheter av romansbedrägerier med de drabbade.

Ytterligare information: https://nettideittiturva.fi/

CitySec-aktörera

Datasäkerhetens betydelse har ökat betydligt under de senaste årtiondena. CitySec är en frivillig samhällsinsats som syftar till att lära och dela kunskap uttryckligen om datasäkerhet med temat "för samhället, av samhället". Målet med verksamheten är att förbättra nivån av datasäkerhet överallt.

Citysec-verksamheten erbjuder alla som är intresserade, från studerande och hobbyutövare till yrkesverksamma inom området, en unik kanal i Finland för att utveckla sin kompetens och nätverka för att få och ge kamratstöd. CitySec-verksamhet finns på över tio orter i Finland.

Ytterligare information: https://citysec.fi/

Utmärkelserna beviljades av VAHTI-ledningsgruppen och juryn bestod av VAHTI-sekretariatet. VAHTI-ledningsgruppen gratulerar varmt alla som fått utmärkelser och uppmuntrar till fortsatt utmärkt och viktigt arbete.

Vad är VAHTI?

VAHTI-nätverket sammanför ledningen för de organisationer som ansvarar för utvecklandet och styrningen av den digitala säkerheten samt de sakkunniga som ansvarar för den digitala säkerheten. Tillsammans arbetar vi för ett smidigare och mer tryggt digitalt samhälle.

VAHTI består av:

  • ledningsgruppen för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen
  • ett omfattande nätverk av experter på digital säkerhet i VAHTI-arbetsgrupperna
  • nätverket av ansvarspersoner för datasäkerheten inom statsförvaltningen.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för VAHTI-verksamheten.

Utmärkelserna delades ut på det årliga seminariet VAHTI-cyber och digital säkerhet. Teman för seminariet var denna gång beredskap, riskhantering samt människan och artificiell intelligens.

Länkar

Läs mer om VAHTI-verksamheten – anmäl dig

Mer information

Kimmo Rousku, VAHTI-generalsekreterare, ledande specialsakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], tfn 0295 535120

VAHTI digital säkerhet