Hoppa till innehåll

Syysmyräkkä är nu Digimyräkkä – välkommen till webbinariet 11.12 kl. 9-11

Utgivningsdatum 4.12.2020 10.24 | Publicerad på svenska 11.12.2020 kl. 15.31
Pressmeddelande

Evenemanget Syysmyräkkä som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har ordnat under de tre senaste höstarna i Rovaniemi, Åbo och Esbo har förnyats till ett evenemang i serieform under namnet Digimyräkkä. I stället för ett stort evenemang för tjänstedesign har det i höst ordnats tre mindre verkstäder. Utöver dessa innehåller Digimyräkkä-serien ett webbinarium som är öppet för alla – välkommen med!

Gemensam utveckling av tjänsterna inleddes i workshoparna

I Digimyräkkä utvecklas tjänsterna på ett kundorienterat sätt tillsammans med tjänsteproducenterna och användarna. Samtidigt vill man också främja samarbetet mellan organisationerna.

I höst fokuserade man på tjänster som erbjuds dem som bedriver näringsverksamhet. Målet var att göra tre myndighetstjänster smidigare för att underlätta vardagen för de företag och sammanslutningar som använder tjänsterna.

I tre workshoppar fördjupade man sig i elentreprenörernas tillståndsprocess, i att inleda småbarnspedagogisk verksamhet och i att rikta Suomi.fi-meddelanden i kundorganisationen. I workshoparna deltog Strålsäkerhetscentralen, Tullen, Lantmäteriverket, Säkerhets- och kemikalieverket, Patent- och registerstyrelsen, Regionförvaltningsverken i Södra och Västra Finland, El- och teleentreprenörsförbundet, Vanda stad samt flera privata serviceproducenter.

Processerna såldes grundligt och det framkom rikligt med utvecklingsbehov. Liveillustratören sparar verkstädernas resultat i visuell form. För varje workshops tema hittades också en ansvarig instans som i fortsättningen tar huvudansvaret för att verkstädernas resultat omsätts i praktiken..

Webbinariet öppnar resultaten från workshoparna

Resultaten från workshoparna gås igenom närmare i Digimyräkkä-webbinariet 11.12.2020 kl. 9-11. I webbinariet får man också höra om andra åtgärder som vidtas för smidigare digitala tjänster. Se det exakta programmet och anmäl dig här. Evenemanget hålls på finska.

Samtidigt som Syysmyräkkä omvandlas till Digimyräkkä förnyas också det från tidigare år bekanta Keväthumaus-evenemanget till Digihumaus. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerar förhandsinformation om Digihumaus och andra evenemang under nästa år ännu före jul.

Läs även

Henriikka Eloluotos blogg Digimyräkkä sujuvoittaa palveluja yrityksille ja yhteisöille (på finska)

Mer information

Henriikka Eloluoto, planerare, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], tfn. 0295 535 124.

Inspelningen

Se inspelningen av webbinariet (med finsk och svensk text): mediaserver.fi/live/dvv

(Uppdatering: länk till inspelningen lades till 4.1.2021)