Blogit

Blogit

Digimyräkkä sujuvoittaa palveluja yrityksille ja yhteisöille

Henriikka Eloluoto Julkaisupäivä 4.12.2020 8.57 Blogit

Asiakaslähtöisyys ja yhteiskehittäminen ovat ottaneet tukevaa jalansijaa palvelujen kehittämisessä jo pitkään. Myös Digi- ja väestötietovirastossa asiakaslähtöisyys ja sen edistäminen nähdään ratkaisevan tärkeänä, kun palveluja halutaan kehittää entistä paremmin kohderyhmiä palveleviksi. Asiakaslähtöinen ajattelu auttaa myös murtamaan organisaatioiden välisiä muureja, pala kerrallaan.

Syysmyräkkä uudistui Digimyräkäksi

Yhtenä esimerkkinä asiakaslähtöisyyden ja poikkisektorillisen yhteistyön edistämisestä nostan Syysmyräkkä-tapahtuman, jonka Digi- ja väestötietovirasto on järjestänyt kolmena syksynä Rovaniemellä, Turussa ja Espoossa. Syysmyräkät ovat koonneet yhteen paikallisia, julkisiin palveluihin liittyviä haasteita, joita on ratkottu yhdessä palvelujen tuottajien ja käyttäjien kanssa. Palaute päivän mittaisista palvelumuotoilujameista on ollut erinomaista. Tilausta valmiille, asiakaslähtöisyyttä edistävälle työpajakonseptille on siis ollut.

Tänä syksynä olimme kuitenkin uuden haasteen edessä. Sadan hengen haasteidenratkomistapahtuma ei tulisi onnistumaan, joten oli aika uudistaa konseptia. Päätimme rajata teemaa, keskittyä vain muutamaan tärkeään ja konkreettiseen haasteeseen ja järjestää tapahtuman sarjamuotoisena. Syysmyräkästä kuoriutui Digimyräkkä.

Työpajoissa ratkottiin lupakäytäntöjen ja sähköisten viestien haasteita

Digimyräkässä päätimme keskittyä sujuvoittamaan viranomaispalveluja, joita tarjotaan elinkeinotoimintaa harjoittaville. Etsimme kolmeen työpajaan haasteita, joiden ratkaiseminen helpottaisi yritysten tai yhteisöjen arkea ja edistäisi myös organisaatioiden välistä yhteistyötä. Työpajojen tulokset käydään tarkemmin läpi webinaarissa 11.12., tervetuloa mukaan!

Syksyn ensimmäisessä työpajassa perkasimme sähköurakoitsijoiden lupaprosessia yhdessä sähköurakoitsijoiden, Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton, Säteilyturvakeskuksen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin sekä Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa. Prosessista ilmeni monia haasteita, joista osa liittyy tekniseen tiedonkulkuun ja osa viestimiseen. Myös itse prosessi todettiin varsin monivaiheiseksi. Jatkotoimenpiteiden johtamisesta kopin nappasi Tukes.

Toisessa työpajassa syvennyttiin varhaiskasvatustoiminnan aloittamiseen yksityisen palveluntuottajan näkökulmasta. Mukana oli yksityisiä palveluntuottajia, Vantaan kaupunki sekä Etelä- ja Länsi-Suomen aluehallintovirastot. Keskeisimpinä havaintoina nousivat aluehallintovirastojen rooli valvovana viranomaisena sekä tarve yhtenäistää käytäntöjä virasto- ja kuntatasolla. Myös teknisiä kehitystarpeita tunnistettiin esimerkiksi lupahakemuksen liitteiden lähettämisessä. Jatkotoimenpiteistä päävastuun otti Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Kolmannessa työpajassa tarkastelimme Suomi.fi-viestien taipumista viranomaisten ja yritysten väliseen viestintään. Osuuspankki, Patentti- ja rekisterihallitus, Tulli, Säteilyturvakeskus, Maanmittauslaitos ja Digi- ja väestötietovirasto hakivat yhdessä konkreettisia ratkaisuja siihen, miten viestiliikenne voitaisiin hoitaa turvallisesti ja jouhevasti. Havainnot otettiin osaksi Digi- ja väestötietoviraston vastuulla olevaa Suomi.fi-viestien kehittämistä.

Asiakaslähtöisyyden ja digitalisaation edistäminen jatkuu

Digi- ja väestötietovirasto tulee panostamaan asiakaslähtöisyyden, poikkisektorillisen yhteistyön ja digitalisaation edistämiseen myös tulevina vuosina. Työtä tehdään päivittäisen kehittämisen, erilaisten työpajojen ja tapahtumien muodossa.

Alkuvuoden suurimpana yksittäisenä tapahtumana tullaan näkemään aikaisemmilta vuosilta tuttu Keväthumaus, joka uudistuu Digihumaukseksi. Siinä missä Digimyräkkä keskittyy konkreettisten, tällä hetkellä digikehityksen tiellä olevien haasteiden ratkaisemiseen, katsoo Digihumaus pidemmälle tulevaisuuteen ja visioi sujuvampaa Suomea. Digi- ja väestötietovirasto julkaisee ennakkotietoa Digihumauksesta ja muista ensi vuoden tapahtumista vielä ennen joulua.

Ilmoittaudu mukaan Digimyräkkä-webinaariin 11.12.2020 klo 9-11 kuulemaan syksyn työpajojen tuloksista sekä toimenpiteistä, joita tehdään sujuvampien digipalveluiden eteen!

Blogin kirjoittaja Henriikka Eloluoto toimii suunnittelijana Digi- ja väestötietovirastossa. Hän kehittää digitukea yrityksille ja yhteisöille sekä toimii Digimyräkkä-kokonaisuuden projektipäällikkönä.
[email protected], puh. 0295 535124

Suomen väkiluku 5 629 334