Hoppa till innehåll

Ska du börja arbeta eller bedriva affärsverksamhet i Finland? Suomi.fi hänvisar dig till att kontakta rätt ställe vid rätt tidpunkt

Utgivningsdatum 6.9.2022 9.54
Pressmeddelande

När man inleder arbete eller företagsverksamhet i ett främmande land stöter man ofta på många stötestenar. En av dem är avsaknaden av ett omfattande informationspaket om ansvar och skyldigheter samt om de tjänster som erbjuds. Informationen är splittrad och servicevägarna mellan olika myndigheter och aktörer är inte enhetliga.

Guiderna i Suomi.fi-webbtjänsten som publicerats i samarbete mellan Finlands myndigheter svarar på detta behov. De erbjuder alla centrala anvisningar på ett enkelt sätt på ett och samma ställe, och hänvisar till rätt ställe vid rätt tidpunkt.

Guiderna har producerats på finska, svenska och engelska.

Guiden Jobba i Finland ger råd i olika skeden av ankomsten till Finland

Guiden Jobba i Finland omfattar alla skeden för den som anländer. Guiden erbjuder anvisningar anpassade enligt användarens val för den som anländer från utlandet.
I guiden finns tydliga uppgiftslistor för officiella ärenden i anslutning till flytt till Finland: uppehållstillstånd, nödvändiga handlingar och registreringar.

Dessutom ger guiden anvisningar om jobbsökning, det finländska arbetslivets regler, arbetsvillkor och arbetstagarrättigheter. Den ger också råd i situationer där en persons arbetssituation förändras eller det förekommer problem på arbetsplatsen. Guiden innehåller ett omfattande informationspaket om tillvägagångssätten till exempel i anslutning till sjukledigheter, arbetssäkerhet, arbetshälsa, arbetsförhållanden och lönebetalning.

Guiden ger också anvisningar i många praktiska frågor: sökande av bostad, ansökan om vård- och skolplatser för barn, skatteärenden, ansökan om stöd och förmåner. Guiden ger information om tjänster inom den offentliga hälsovården samt om hur man skaffar bankkonton och internetanslutningar. Här presenteras också olika tjänster med anknytning till fritid och rörlighet som till exempel erbjuds av kommunerna.

Guiden Expandera företag från utlandet till Finland ger företagen en helhetsbild av bedömningen av Finlands förpliktelser och kostnader

Arbetsgivaravgifter, skatter och andra kostnader i Finland har ibland gett upphov till överraskningar för utländska företag. Målet med Suomi.fi:s informationspaket är att redan i anbudsskedet ge företaget en helhetsbild av skyldigheterna i anslutning till anställning av företagsverksamhet och arbetstagare. Med hjälp av guiden kan företaget uppskatta kostnaderna för företagsverksamheten redan före ankomsten till Finland.

Informationspaketet innehåller omfattande information om Finlands lagstiftning, arbetsvillkor, nödvändiga tillstånd samt till exempel på vilka villkor utstationerade arbetstagare kan arbeta i Finland.

Med hjälp av informationspaketet kan företaget säkerställa att alla centrala förpliktelser har skötts. Utöver det inledande skedet ger guiden anvisningar till både företag som för närvarande bedriver företagsverksamhet i Finland och företag som avslutar sin företagsverksamhet.

Samarbete mellan flera myndigheter

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har producerat guiderna i samarbete med centrala myndigheter med anknytning till invandring samt organisationer och företag som hjälper invandrare.

Guiden Expandera företag till Finland har producerats tillsammans med Skatteförvaltningen, regionförvaltningsverkens arbetarskyddsmyndigheter, Pensionsskyddscentralen, FPA, Migrationsverket, Olycksfallsförsäkringscentralen, arbets- och näringsbyrån och Sysselsättningsfonden.

Guiden Jobba i Finland har producerats tillsammans med Akava, Alfa Quality Moving Oy, Regionförvaltningsverket, Business Finland, NTM-centralerna, Pensionsskyddscentralen, Finland Relocation Services Oy, Helsingforsregionens handelskammare, InfoFinland, Helsingfors stad, International House Helsinki, International House Turku, FPA, Brottsofferjouren, Kommunförbundet, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Migrationsverket, Miessakit ry, Utbildningsstyrelsen, Patent- och registerstyrelsen, Vialto Partners, Pyhäjoki kommun, TE-tjänsterna, Olycksfallsförsäkringscentralen, Tjänstemannacentralorganisation, Tullen, Arbets- och näringsministeriet, Sysselsättningsfonden, Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf, Skatteverket, Befolkningsförbundet.

Guiden finns på adressen:

Guide för arbetstagare

Guide för företag

  •  
Tiedote - VAIN Henkilöasiakkaat-etusivulle