Hyppää sisältöön

Ulkomailta Suomeen tuleville yrityksille ja työntekijöille on julkaistu kattavat ohjeistukset Suomi.fi-verkkopalvelussa

Julkaisuajankohta 6.9.2022 9.54
Tiedote

Aloittaessa yritystoimintaa tai työntekoa vieraassa maassa törmää moniin kompastuskiviin. Yksi niistä on kattavan tietopaketin puuttuminen vastuista ja velvollisuuksista ja tarjolla olevista palveluista. Tieto on sirpaleista ja palvelupolut eri viranomaisten ja toimijoiden välillä katkonaisia.

Tähän tarpeeseen vastaavat Suomen viranomaisten yhteistyössä julkaisemat oppaat Suomi.fi-verkkopalvelussa. Ne tarjoavat kaikki keskeiset ohjeet helposti yhdessä osoitteessa ja ohjaavat asioimaan oikeaan aikaan oikeaan paikkaan.

Oppaat on tuotettu suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä.

Töihin Suomeen -opas neuvoo työntekijää Suomeen tulon eri vaiheissa

Töihin Suomeen -opas kattaa kaikki tulijan vaiheet. Opas tarjoaa tulijan tilanteeseen sopivat ohjeet käyttäjän valintojen perusteella.

Oppaasta löytyy Suomeen muuttamiseen liittyvät viralliset hoidettavat asiat selkeinä tehtävälistoina: oleskeluluvat, tarvittavat asiakirjat ja rekisteröinnit.

Lisäksi opas antaa ohjeita töiden hakemisesta, suomalaisen työelämän säännöistä, työehdoista ja työntekijän oikeuksista. Se neuvoo myös tilanteissa, joissa henkilön työtilanne muuttuu tai työpaikalla esiintyy ongelmia. Opas sisältää kattavan tietopaketin toimintatavoista esimerkiksi liittyen sairauslomiin, työturvallisuuteen, työterveyteen, työoloihin ja palkanmaksuun.

Opas ohjeistaa myös monissa käytännön asioissa: asunnon etsimisessä, lasten hoito- ja koulupaikkojen hakemisessa, veroasioissa, tukien ja etuuksien hakemisessa. Oppaasta saa tietoa julkisen terveydenhuollon palveluista sekä pankkitilien ja internetliittymien hankkimisesta. Esillä ovat myös erilaiset vapaa-aikaan ja liikkumiseen liittyvät palvelut, joita esimerkiksi kunnat tarjoavat.

Yrityksen laajentaminen ulkomailta Suomeen -opas yrityksille kokonaiskuvan Suomen velvoitteiden ja kustannusten arviointiin

Suomen työnantajamaksut, verot ja muut kustannukset ovat toisinaan tuottaneet ulkomaisille yrityksille yllätyksiä. Suomi.fin tietopaketin tavoitteena on antaa jo tarjousvaiheessa yritykselle kokonaiskuva yritystoiminnan ja työntekijöiden palkkaamiseen liittyvistä velvoitteista. Oppaan avulla yritys pystyy arvioimaan yritystoiminnan kustannuksia jo ennen Suomeen tuloa.

Tietopaketissa on kattavasti tietoa Suomen lainsäädännöstä, työehdoista, tarvittavista luvista sekä esimerkiksi siitä, millä ehdoin lähetetyt työntekijät voivat työskennellä Suomessa.

Tietopaketin avulla yritys pystyy varmistamaan, että kaikki keskeiset velvoitteet on hoidettu. Alkuvaiheen lisäksi opas ohjeistaa niin Suomessa yritystoimintaa parhaillaan harjoittavaa kuin yritystoimintansa päättävää yritystä.

Usean viranomaisen yhteistyönä

Digi- ja väestötietovirasto on tuottanut oppaat yhteistyössä maahanmuuttoon liittyvien keskeisten viranomaisten sekä järjestöjen ja maahanmuuttajia auttavien yritysten kanssa.

Yrityksen laajentaminen ulkomailta Suomeen -opas on tuotettu yhdessä Verohallinnon, aluehallintovirastojen työsuojeluviranomaiset, Eläketurvakeskuksen, Kelan, Maahanmuuttoviraston, Tapaturmavakuutuskeskuksen, TE-toimiston ja Työllisyysrahaston kanssa.

Töihin Suomeen -opas on tuotettu yhdessä Akavan, Alfa Quality Moving Oy:n, Aluehallintoviraston, Business Finlandin, ELY-keskuksien, Eläketurvakeskuksen, Finland Relocation Services Oy:n, Helsingin seudun kauppakamarin, InfoFinlandin, Helsingin kaupungin, International House Helsingin, International House Turun, Kelan, Kuntaliiton, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Maahanmuuttoviraston, Miessakit ry:n, Opetushallituksen, Patentti- ja rekisterihallituksen, Vialto Partnersin, Pyhäjoen kunnan, Rikosuhripäivystyksen, TE-palvelujen, Tapaturmavakuutuskeskuksen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n, Tullin, Työ- ja elinkeinoministeriön, Työllisyysrahaston, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön, Verohallinnon, Väestöliiton kanssa.


Työntekijän opas

Yrityksen opas

Tiedote - VAIN Henkilöasiakkaat-etusivulle