Hoppa till innehåll

MDB:s kundtjänst är överbelastad – Vi har sammanställt anvisningar för att ersätta Katso

Utgivningsdatum 2.6.2021 13.01
Pressmeddelande

Kundtjänsten för organisationskunder och behandlingen av fullmaktsansökningar som beror på att Katso har upphört har blivit överbelastade.

Eftersom vår telefontjänst är överbelastad lönar det sig för närvarande att skicka förfrågningar om fullmaktsansökan per e-post till adressen [email protected]

Vi har sammanställt anvisningar för Katso-ärenden på vår webbplats. Du kan hitta råd angående ditt ärende redan på vår webbplats på adressen dvv.fi/sv/fran-katso-till-suomi.fi-fullmakter. Vi kompletterar anvisningarna enligt kundresponsen. 

Observera att alla företag kan ge fullmakter på egen hand i Suomi.fi-fullmakter. Företagen behöver alltså inte skicka en separat fullmaktsansökan via tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande, eftersom tjänsten Fullmakter kontrollerar representationsrätten i handelsregistret. 

Om du är införd som styrelseordförande eller person med firmateckningsrätt för en förening i föreningsregistret, kan du för föreningens räkning sköta ärenden utan särskild fullmakt på MinSkatt, Lomake.fi och Ilmoitin.fi.

Läs mera 

Skatteförvaltningens och Tullens övergångstid från Katso har förlängts

Skatteförvaltningens och Tullens övergångstid från Katso har förlängts. Mer information om tidtabellerna finns i varje myndighets meddelanden:

Har du skickat fullmaktsansökan i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande?

Fullmaktsansökningarna behandlas i den ordning de inkommit.

Handläggningstiden för fullmaktsansökningar är för närvarande i genomsnitt två månader om ansökan kräver tilläggsutredningar till exempel på grund av att en underskrift eller bilagor saknas.

Handläggningstiden för ansökningar som inte kräver ytterligare utredningar är cirka en vecka.  

Om du har skickat fullmaktsansökan elektroniskt kan du kontrollera statusen på din ansökan genom att logga in på tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Ansökans status kan kontrolleras med egna koder av den person som ursprungligen skickat ansökan. Du hittar fullmaktsansökan via Mina ansökningar nere på sidan. Efter inloggningen kan du öppna ansökan genom att klicka på den i listan Fullmakter som ska registreras.  

Söker du anvisningar för att ersätta Katso?

Anvisningar för att ersätta Katso-rollerna i olika e-tjänster finns i varje myndighets anvisningar:

Anvisningar på MDB:s webbplats 

Innan du skickar in ansökan lönar det sig alltid att kontrollera i anvisningen de bilagor som behövs för ansökan

Tiedote - Organisaatioasiakkaat